Harta site-ului
Ajutor
Lansare de Proiect
Lansare de Proiect

Guvernul Republicii Moldova implementează în prezent Proiectul „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova” (PMDRC) în baza unui Acord de Finanţare (AF) semnat la 12 august 2010 între Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID).
PMDRC cuprinde patru componente:
a) consolidarea prognozării condiţiilor meteorologice adverse;
b) îmbunătăţirea pregătirii pentru dezastre şi situaţii excepţionale;
c) Servicii de Consultanţă cu privire la Adaptarea la Schimbările Climatice Adverse (SCASCA)
d) suport pentru managementul proiectului.
Sub-componentul SCASCA va oferi servicii de consultanţă tehnică, inclusiv sprijin, prin acordarea granturilor competitive agricultorilor, grupurilor de agricultori şi comunităţilor rurale pentru implementarea şi testarea activităţilor, care vizează sporirea gradului de conştientizare cu privire la modul şi tehnicile de adaptare necesare pentru prevenirea, adaptarea şi reacţii de răspuns ale sectorului agricol faţă de dezastrele naturale. Implementarea sub-componentei va fi asigurată de Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) şi Reţeaua Prestatorilor de Servicii (PS) a Serviciului de Extensiune Rurală (SER) prin dezvoltarea unei companii de informare, suport pentru fondarea a 50 de loturi demonstrative, consultanţă specializată, promovarea şi replicarea măsurilor şi tehnicilor de atenuare al hazardelor la nivel naţional, regional şi local.

Scopul sub-componentei Servicii de Consultanţă cu privire la Adaptarea la Schimbările Climatice Adverse
constă în extinderea bazei de cunoștinţe existente, asigurarea transferului tehnologic și sporirea gradului de conștientizare a producătorilor agricoli, antreprenorilor și comunităţilor rurale privind adoptarea diverselor tehnici de prevenire, adaptare şi combatere a unui spectru larg de riscuri climatice:
(i) îngheţ şi temperaturi joase;
(ii) înzăpeziri și acoperirea cu apă a culturilor de toamnă;
(iii) grindină;
(iv) secetă;
(v) inundarea culturilor în urma ploilor torenţiale și a revărsării râurilor.

Obiectivele proiectului


(i) Extinderea cunoştinţelor şi sporirea abilităţilor practice a fermierilor privind aplicarea şi adoptarea unor tehnologii moderne destinate creşterii rezistenţei la schimbările climatice adverse;
(ii) Obţinerea unui efect demonstrativ, astfel încât recomandările propuse să fie adoptate şi de alţi membri ai comunităţii agricole, într-un număr adiţional beneficiarilor selectaţi;
(iii) Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor consultanţilor în extensiune rurală în domeniul măsurilor de atenuare a riscurilor de hazarde naturale.

Cum de participat la proiect?

- Pentru a participa la proiect, persoana interesată se va adresa la centrele de consultanţă regională şi locală ACSA-SER, care vor pune la dispoziţia potenţialului beneficiar toate informaţiile privitor la condiţiile de participare şi actele necesare;
- Persoanele fizice şi juridice care corespund criteriilor generale de eligibilitate vor completa la oficiile ACSA-SER o cerere de participare la proiect conform criteriilor stabilite, care ulterior va fi inclusă în etapa de pre-selectare;
- Cererile completate de către potenţialii beneficiari ai proiectului vor fi supuse unui proces de pre-selecţie în care cele mai atractive propuneri potenţiale proiecte vor fi verificate, în baza căror vor fi elaborate propunerile de proiecte de asistenţă şi implementare.
Pentru informații suplimentare puteţi contacta Oficiul Central, Oficiile Regionale şi Consultanţii locali ai Serviciului de Extensiune Rurală ACSA.

V. Popuşoi, Specialist principal Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Lansare de Proiect - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta