Harta site-ului
Ajutor
Șirul membrilor funcţionarilor publici din cadrul Consiliului raional Dubăsari se extinde
Șirul membrilor funcţionarilor publici din cadrul Consiliului raional Dubăsari se extinde

În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 ”Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” și Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 158, pe data de 15.07.2013, ora 1500, a depus jurămîntul funcţionarului public, dra Vascan Olga, specialist principal în problemele familiilor cu copii în situație de risc din cadrul Direcţiei asistență socială.
Jurămîntul Funcţionarului Public s-a depus în faţa simbolurilor de stat, în prezenţa preşedintelui raionului Dubăsari, dl Grigore Policinschi şi Comisiei pentru confirmare în funcţie publică, în următorul conținut: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.”

În perioada de probă, funcționarul public debutant a făcut cunoștință cu specificul şi exigenţele administraţiei publice locale, a căpătat abilități de lucru în implementarea Sistemului Național de Referire la nivel de comunitate, aplicînd cunoștințele acumulate a dat dovadă de abilităţi necesare întru îndeplinirea funcţiei publice.

Domnul Grigore Policinschi, preşedintele raionului a felicitat funcţionarul public dorindu-i succese, să manifeste profesionalism, competență, spirit de inițiativă și satisfacție din activitatea desfășurată.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Șirul membrilor funcţionarilor publici din cadrul Consiliului raional Dubăsari se extinde - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta