Harta site-ului
Ajutor
Investitori din Germania în vizită la preşedintele raionului
Investitori din Germania în vizită la preşedintele raionului

 Pe data de 20 ianuarie 2015 preşedintele raionului, dl Gr. Policinschi, a avut în vizită conducerea SRL „BMO Grup”, ferma de creştere a porcinelor din comuna Coşniţa. Împreună cu administratorul acestei ferme, dl Dumitru Velişcă, a venit şi unul din cei trei cofondatori ai întreprinderii date, dl Klaus Sicking, investitor din Germania. La întrunire au mai luat parte şeful interimar al Direcţiei agricultură şi cadastru, dl S. Guvir, împreună cu specialistul principal al Direcţiei, dl V. Popuşoi şi dna L. Cazac, şefa Direcţiei dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere, împreună cu dra A. Ilievici, specialist al direcţiei date.
  La întrunirea dată au fost prezentate planurile pentru viitor, ce ţin de dezvoltarea fermei, inclusiv extinderea activităţii. Dl K. Sicking a menţionat, că scopul în fine al activităţilor fermei este de a creşte afacerea  şi a ajunge la ciclul închis de producere, ceea ce înseamnă lucrări începînd de la cultivarea culturilor agricole ca bază furajeră şi finisînd cu realizarea producţiei finite, adică carnea. Pentru aceasta, dumnealui a reiterat că, în acest scop, este nevoie de atragerea terenurilor agricole, de care ferma, la moment, nu dispune. Mai mult ca atît, o parte considerabilă a acestora se prelucrează la un nivel foarte jos, sau nu se prelucrează nici într-un mod.
   În planurile ambiţioase ale întreprinderii este şi lansarea secţiei de reproducere a animalelor, ceea ce ar permite angajarea mai multor persoane, deoarece aceasta necesită lucru manual intensiv. Pentru aceasta ar fi nevoie de aproximativ 2-3 ani, totul depinde de conjunctura pieţii cărnii în Republica Moldova. După relatările conducerii fermei, deja au fost investite surse financiare de peste 1,5 mln euro, care urmează să aducă un profit, ce va fi reinvestit în modernizarea şi extinderea activităţii acesteia.
   La rîndul său, preşedintele raionului, dl Grigore Policinschi a adus la cunoştinţă că dumnealui personal, atît şi subdiviziunile Consiliului raional, cum ar fi Direcţia agricultură şi cadastru şi Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere vor contribui, cu tot ce le stă în puteri, la dezvoltarea întreprinderii date, fapt care, în final, va atrage după sine mărirea bugetului local şi dezvoltarea localităţilor noastre. 

V. Popuşoi, Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Investitori din Germania în vizită la preşedintele raionului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta