Harta site-ului
Ajutor
Învățarea prin corelarea obiectelor de studiu
Învățarea prin corelarea obiectelor de studiu

Astăzi, 13 decembrie 2017, în incinta gimnaziului Roghi, s-a desfăşurat un seminar raional teoretico – practic cu participarea profesorilor de limbă străină. În cadrul seminarului au fost abordate diverse activităţi la tama: „Aplicarea strategiilor moderne în predarea limbilor străine din perspectiva inter şi transdisciplinară”. Aserţiunea lui J. Moffet ”Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chair faptul că viața nu este împărțită pe discipline” a servit drept mottou în activităţile seminarului. Doamna Tîrbu Marina, profesoară de limba franceză în gimnaziu, a prezentat o oră publică în clasa a VI-a la tema: „Les repas en France”. 
Tolstenco V. responsabil în cadrul Direcţiei învăţământ general  din cadrul Consiliului raional Dubăsari a prezentat, cadrelor didactice prezente la seminar, un suport cu materiale teoretice, dar şi ştiinţifice la tema: „Aplicarea strategiilor moderne în predarea limbilor străine din perspectiva interdisciplinară şi transdisciplinară” care s-a axat pe perspectivele interdisciplinarităţii şi care apare ca necisitate a depășirii granițelor artificiale între diferite domenii.
Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate constă în ceea ce oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt, de regulă, analizate separat. În procesul de învățământ se regăsesc demersuri didactice interdisciplinare la nivelul corelaţiilor minimale obligatorii sugerate chiar în Planul - cadru.
Realizarea unui proces de instruire modern formativ este obligatoriu prin predarea - învățarea interdisciplinară ce constituie o condiție importantă în eficientizarea învăţării. Posibilitatea de corelare a cunoștințelor din diferite obiecte este nelimitată. Important este ca procesul de predare – învățare să fie o modalitate modernă de realizare eficientă a lecțiilor, iar profesorul pentru a-și atinge obiectivele propuse trebuie să apeleze la capacitatea sa creatoare.
Predarea – învățarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecție, le stimulează creativitatea și contribuie la procesul de învățare, la formarea unui om cu cultură vastă. Educația are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole dar și o pregătire pentru un viitor in bună măsură imprevizibil. Abordările interdisciplinare nu numai că sunt un deziderat al didacticii moderne, nu numai că plac atât elevilor, cât şi profesorilor, dar oferă deschiderea spre competenţa culturală, reprezintă poarta spre punţile pe care elevul şi le construieşte între discipline, spre cunoaştere: „ ... disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc: cel al cunoaşterii”, Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritate - Manifest, Editura Polirom, Iaşi, 1993.

                                                                                                                        Violeta TOLSTENCO, şef Secţie PEME, DÎG

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Învățarea prin corelarea obiectelor de studiu - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta