Harta site-ului
Ajutor
Întrunirea cu agenţii economici din s. Pîrîta
Întrunirea cu agenţii economici din s. Pîrîta

Marţi la data de 17 ianuarie în s. Pîrîta, curent a avut loc întrunirea agenţilor economici din localitate cu colaboratorii D.E.I.R.T. din cadrul Consiliului raional Dubăsari. Scopul întrunirii a constat în identificarea problemelor cu care se confruntă agenţii economici din localitate, propunerilor pentru îmbunătăţirea situaţiei social-economice din comunitate. La întrunire au participat Primarul s. Pîrîta -  Dl. Soltan Iurie, 15 agenţi economici şi consilieri locali. Din partea Consiliului raional au fost prezenţi Şefa Direcţiei Dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere – Dna. Lilia Cazac, şef adjunct al direcţiei – Gafeli Alexei, specilistul în probleme de analiză economică şi prognoză – Borşci Natalia.

Principalele probleme enunţate au vizat situaţia actuală din zona de securitate (platoul Coşniţa) în special postul vamal intern instalat în vecinătatea imediată a s. Pîrîta, politica fiscală tot mai dură şi creşterea preţurilor.

Agenţii economici sunt profund indignaţi de faptul că colaboratorii postului opresc de nenumărate ori  unităţile de transport din localitate şi solicită documente despre provenienţa mărfii agricole transportate. Locuitorii satului Pîrîta pentru aşi întreţine familia sun nevoiţi ca şi majoritatea locuitorilor de la ţară să cultive în gospodăriile sale casnice diverse produse agricole (roşii, castraveţi, cartofi etc.) care ulterior sunt comercializate în regiunea municipiului Chişinău. În acest sens cetăţenii satului se deplasează foarte des spre capitală cu producţia agricolă, mai ales în perioada caldă a anului. Percheziţionarea permanentă a mijloacelor de transport locale creează astfel un impediment grav pentru comercializarea producţiei autohtone şi dezvoltarea economică a comunităţii avînd şi un puternic impact negativ asupra poziţiei civice a cetăţenilor cere în loc să fie ajutaţi întîmpină tot mai multe obstacole şi probleme generate de propriile noastre structuri de stat.

Un aspect important al activităţii de antreprenoriat reprezintă fiscalitatea. În acest sens agenţii economici au menţionat că amenzile care au crescut enorm în ultimul timp duc la lichidarea antreprenoriatului în regiunile rurale - acestea fiind identic de mari pentru toate unităţile economice indiferent de cifra de afaceri a acestora. În condiţiile de la sat, unde veniturile agenţilor economici sunt net inferioare celor de la oraşe sau municipiu la fel şi pregătirea profesională (în special în domeniul comerţului şi marketingului) anumite erori în managementul activităţii economice sunt inevitabile iar penalizarea exagerată pentru întreprinderile mici pur şi simplu le falimentează.

Mai mult ca atît, impozitul pe venit introdus din ianuarie 2012 presupune achitarea acestor plăţi fiscale în luna  martie a anului curent pentru toate tipurile de unităţi economice. Această situaţie creează un obstacol de nedepăşit pentru agricultori. Este bine cunoscut că anume în perioada de primăvară-vară agricultorii fac cele mai mari investiţii în afacere iar veniturile pot fi obţinute doar la finele anului. Plata impozitului pe venit în martie de către agricultori diminuează astfel posibilităţile de a investi în propria afacere şi astfel va avea urmări negative de amploare nu doar pentru întreprinzători dar şi pentru întreaga ramură a agriculturii din republică. În acest context agricultorii au solicitat ca plata impozitului pe venit pentru ei să fie reeşalonată pentru trimestrul IV al anului.

O întrebare arzătoare a agenţilor economici enunţată în cadrul întrunirii a fost cea cu privire la subvenţionarea în agricultură. În condiţiile restructurării Agenţiei de intervenţie şi plăţi cu ulterioara lichidare a oficiului din raionul Dubăsari soarta dosarelor depuse pentru subvenţionare de agricultorii din raion devine incertă.

Agenţii economici solicită ca practica de susţinere a iniţiativelor de antreprenoriat şi dezvoltare a afacerii să nu se limiteze doar la tinerii pînă la 30 de ani menţionînd dificultatea accesării unui credit de o persoană cu vîrsta peste 30 ani pentru iniţierea sau dezvoltarea unei afaceri.

O altă doleanţă a agenţilor economici a fost ca vizitele de lucru a miniştrilor şi vice-miniştrilor în raion să se desfăşoare nu doar în centrul raional dar şi în teritoriu.

Toate lucrurile enunţate la întrunire au fost notate de colaboratorii D.E.I.T.R. pentru ulterioara soluţionare de comun cu structurile de resort.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Întrunirea cu agenţii economici din s. Pîrîta - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta