Harta site-ului
Ajutor
Întrunire de lucru cu specialiștii din primării
Întrunire de lucru cu specialiștii din primării

La data de 18 februarie curent, conform agendei de lucru a Serviciului relații funciare și cadastru, a fost convocată o întrunire de lucru cu specialiștii pentru reglementarea relațiilor funciare din primăriile din raion. La întrunirea dată au fost discutate mai  multe subiecte ce țin de întocmirea dărilor de seamă funciare anuale, evidența permanentă a modificărilor și tranzacțiilor cu terenurile, întocmirea registrelor funciare, furnizarea de date și informații din domeniu diferitor structure ale statului și altele.
    Un compartiment aparte a fost discutarea proiectului Codului funciar nou, aprobat de către Guvern și remis Parlamentului spre aprobare. Proiectul menționat conține mai multe prevederi noi privind clasificarea terenurilor și care conține reglementări legate de neprelucrarea terenurilor, consolidarea terenurilor, tranzacțiile cu ele.
     Asemenea întruniri vom avea mai multe pe parcursul anului și au scopul coordonării activității specialiștilor de domeniu, în vederea evidenței  cât mai exacte și reglementării relațiilor dintre deținătorii și proprietarii terenurilor și a bunurilor imobile, în întregime.
 

Valeriu POPUȘOI,
Serviciul relații funciare și cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Întrunire de lucru cu specialiștii din primării - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta