Harta site-ului
Ajutor
Întrunire de lucru cu contabilii-şefi ai primăriilor
Întrunire de lucru cu contabilii-şefi ai primăriilor

 Conform legii nr. 302 din 13.12.2013 a fost completat articolul 11 din Legea nr. 397- XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale cu litera c) cu următorul cuprins: "c) finanţare a cheltuielilor capitale ", avînd drept scop facilitarea finanţării directe a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi în ceea ce priveşte cheltuielile capitale (investiţii capitale  şi reparaţii capitale).
În acest context, pe data de 11.02.2014 Direcţia Finanţe a desfăşurat o şedinţă de lucru cu contabilii şefi ai primăriilor.
A prezidat şedinţa dl Grigore Policinschi, preşedintele raionului. La şedinţă au fost prezenţi 9 contabili şefi ai primăriilor, absenţi fiind reprezentanţii primăriilor s.Molovata şi s.Oxentea.
Discuţiile s-au axat pe modificările legii sus-menţionate şi impactul acestora asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I. Unii contabili şefi au precizat faptul că vor întîmpina unele dificultăţi în procesul de perfectare a documentelor necesare întru gestionarea eficientă a surselor financiare destinate cheltuielilor capitale. În acest context, preşedintele raionului a propus organizarea unui seminar de către Direcţia Dezvoltare Economică, Investiţii şi Relaţii Transfrontaliere, în ceea ce priveşte procedura achiziţiilor publice şi perfectarea pachetelor de documente. 
Totodată, contabilii şefi au fost şcolarizaţi cu procedura de corelare a bugetelor primăriilor cu Legea bugetului de stat pe anul 2014 şi termenele realizării acesteia, conform cadrului legal. 
                                                                                                                                                
    Gîncu Marina,
                                                                                                                                                                 Specialist principal al Direcţiei finanţe

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Întrunire de lucru cu contabilii-şefi ai primăriilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta