Harta site-ului
Ajutor
Întrunire cu liceenii din raionul Dubăsari
Întrunire cu liceenii din raionul Dubăsari

În perioada 9-10 ianuarie curent, a fost organizată o reîntîlnire a Președintelui raionului Dubasarii cu tinerii pentru a discuta problemele cu care se confruntă pe parcursul activităților cît și rezultatele pozitive ale acestora. Primele vizite au avut loc la Liceului teoretic „Mihai Eminescu” or. Dubăsari  și " Ion Creangă” s. Coșnița. La aceste întruniri Președintele a menționat ca anul 2014 va fi unul foarte bogat în activități cu tineretul, inclusiv implicarea tinerilor în procesul educativ-instructiv din instituţiile de învăţămînt, activităţile extraşcolare şi cele de importanţă publică. Totodată Dl Grigore POLICINSCHI a accentuat importanța comunicării și colaborării dintre tineri și autoritățile administrative, optînd pentru promovarea acestora. 
 La aceste întruniri, au participat de asemenea, cadrele didactice, conducerea Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport, tinerii specialişti din cadrul Centrului multifuncţional pentru copii şi tineret. Astfel Dna Larisa Brăduceanu, șefa direcției învățămînt ,tineret și sport a venit cu un mesaj de felicitare cu privire la începerea unui an nou cît mai rodnic în cunoștințe, totodată menționînd și meritele lor de pînă acum. Astfel 29 de elevi din Liceului teoretic „Mihai Eminescu” și 17  elevi  din Liceului teoretic "Ion Creangă”, s-au bucurat de bursa Presedintelui care an de an reprezintă  sprijin și încurajare din partea conducerii raionului Dlui Grigore POLICINSCHI. 
Bursa a fost acordată în baza anumitor criterii, și anume celor care au obținut rezultate remarcabile la învățătură, avînd media înaltă a notelor, celor care au obținut locuri de frunte la concursurile, olimpiadele școlare, cît și celor care s-au manifestat activ  în activitățile extrașcolare. Cu mesaj de mulțumire din partea tuturor liceenilor a venit Lungu Ecaterina eleva clasei a 12 L/T "Mihai Eminescu” din or. Dubăsari: "sîntem recunoscători coducerii raionului Dubăsari, în special Dlui Grigore POLICINSCHI pentru susținerea acordată și crearea condițiilor benefice întru dezvoltarea propriei personalități”. 
Reamintim că bursa președintelui a fost instituită în anul 2005 prin decizia nr.02-05 din 24.03.05 a Consiliului raional Dubăsari.

Centrul multifuncțional pentru copii și tineret

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Întrunire cu liceenii din raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta