Harta site-ului
Ajutor
Întru susţinerea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)
Întru susţinerea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)

Întru susţinerea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi
 în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care
 calitatea de asigurat o are Guvernul.

    Pe data de 05 iunie 2012 a avut loc şedinţa Comisiei. pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul.
   În conformitate cu Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Hotărîrea de Guvern nr.906 din 24.09.2010 privind crearea şi activitatea comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe frontierei administrative din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul, Hotărîrea de Guvern nr.1004 din 26 decembrie 2011 privind completarea Hotărîrii Guvernului nr.906 din 24 septembrie 2010, Hotărîrea de Guvern nr. 1015 din  05.09.2006 cu privire la aprobarea unor acte normative şi examinînd actele prezentate de către solicitanţi, Comisia A DECIS:
1.Se acceptă cererile şi se aprobă lista cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul (32).
2.Decizia Comisiei şi lista aprobată se prezintă spre examinare şi soluţionare Agenţiei teritoriale Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
3.Dna Craciun Svetlana, reprezentantul Agenţiei teritoriale Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină va asigura transparenţa informaţiei privind procurarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anul 2011 pentru proprietarii de teren agricol (cotaş) şi pentru persoanele neangajate (fondatori Î.I, deţinători de patentă etc.).


Notă: solicitanţii de acordare a poliţelor de asigurare pot depune cerere în cab. 301, Consiliul raional Dubăsari, prezentînd copia buletinului de identitate, carnetul de pensionar şi în caz de necesitate, CEMV confirmat de or.Chisinău Specialist principal Secţia administraţie şi servicii publice
Alexandra Vatav Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Întru susţinerea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta