Harta site-ului
Ajutor
Întru stabilirea „Măsurilor de consolidare a încrederii între malurile rîului Nistru”
Întru stabilirea „Măsurilor de consolidare a încrederii între malurile rîului Nistru”

La invitaţia preşedintelui raionului Dubăsari Grigore POLICINSCHI, în calitatea sa de vicepreşedinte al Camerei Regiunilor al CPLRE pe lîngă Consiliul Europei, astăzi 13 iunie, un grup de experţi din cadrul Consiliului Europei au efectuat o vizită în raionul Dubăsari. Delegaţia în persoana dnei Lilit NIKOGHOSYAN, Secretariatul Consiliului Europei şi experţii Mihkel JUHCAMI, Eduard RAKHIMKULOV,  Gerard MARCOU şi dra Iulia COZACENCO, ofiţer de proiect a măsurilor de încredere din cadrul Oficiului Consiliului Europei la Chişinău  s-a întîlnit cu autoritatea executivă raională, consilieri raionali, primarii localităţilor, şefi de secţii şi direcţii din cadrul Consiliului raional Dubăsari.

Obiectivul principal al vizitei a constituit aprecierea necesităţilor autorităţilor administraţiilor publice locale de pe ambele maluri ale Nistrului cu privire la nivelul de pregătire profesională şi administrativă în domeniul de gestionare a resurselor disponibile şi de cooperare intercomunitară, precum şi la clarificarea aspectului legislativ şi financiar-bugetar al modului de operare a acestor autorităţi. Scopul major al misiunii date este de a elabora un program detaliat de acţiuni sub contextul „Măsuri de consolidare a încrederii între malurile rîului Nistru” în vederea implementării acestuia în decursul anului 2013.

Membrii delegaţiei au menţionat că vizita are un caracter lucrativ pentru a face cunoştinţă cu opiniile reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi cetăţenilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru.

Preşedintele raionului şi colegii din cadrul autorităţilor publice locale de nivelul I au prezentat o informaţie amplă despre situaţia de moment, evoluţia acesteia din 1992 pînă în prezent, inclusiv au menționat disponibilitatea de a susţine şi a promova orice idee, propunere, proiect ce ține de comunicarea cu colegii din regiunea transnistreană.

Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a răspuns la mai multe întrebări ce i-au interesat pe oaspeţii din cadrul Consiliului Europei, menţionînd totodată disponibilitatea de a acorda oricare sprijin experţilor în procesul de promovare a proiectului respectiv.

La finele întrunirii membrii delegaţiei europene au mulţumit pentru primirea foarte binevoitoare, menţionînd că efectuînd vizita respectivă au avut posibilitatea să obţină mai multe informaţii utile pentru misiunea dumnealor. De asemenea, au menţionat că  vor depune toate eforturile pentru a avea întîlniri în particular cu conducătorii din regiunea transnistreană şi întru organizarea unor eventuale întrevederi comune între reprezentanţii ambelor maluri ale Nistrului.

Toţi cei prezenţi la această întrevedere au menţionat importanţa şi necesitatea restabilirii relaţiilor mai strînse şi comunicării cu colegii şi locuitorii din stînga Nistrului, dorind succes misiunii europene pe acest segment.

Ec. Racoveţ
şef Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Întru stabilirea „Măsurilor de consolidare a încrederii între malurile rîului Nistru” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta