Harta site-ului
Ajutor
Întru promovarea Strategiei naţionale de dezvoltare a culturii
Întru promovarea Strategiei naţionale de dezvoltare a culturii

La data de 13.11.13, în orașul Strășeni a avut loc o ședință de lucru unde  au  participat  vicepreședinți de raioane, responsabili din domeniul culturii și șefi de Direcții Cultură din raioanele Centru, în cadrul căreia a fost pusă în discuții Strategia Națională de Descentralizare în domeniul cultural, avînd drept scop asigurarea unui sistem de administrare publică locală în domeniu.
Ședința a fost organizată de către Ministerul Culturii la ea fiind prezenți viceministrul Gh.Postică, Angela Stafii, expert național în problemelele descentralizării, Cancelaria de Stat, Eugenia Balan, șef Direcție analiză, monitorizare și evaluarea politicilor, Claudia Șerșun, specialist principal Secția politici culturale în teritoriu și cultură scrisă. Ședința de lucru a fost deschisă de către vicepreședintele raionului Strășeni, Sergiu Nicula.În ordinea de zi au fost incluse pentru dezbateri urmatoarele probleme:
-Viziunea privind implementarea Strategiei naționale de Descentralizare;
-Elaborarea documentului de politici privind descentralizarea domeniului culturii în teritoriu;
-Descentralizarea financiară
 În procesul dezbaterilor au fost menționați cei trei pași întru implementarea strategiei numite mai sus.
-Schimbarea cadrului legislativ în domeniu;
-Elaborarea matricei competențelor: delimitarea competențelor între autoritățile publice locale de toate nivelele.
Printre propuneri au fost înaintate următoarele: structurarea instituțiilor de cultură și responsabilitățile autorităților publice locale asupra acestora, în special, Casele raionale de cultură, Școlile de Arte, Bibliotecile raionale, muzeele, raionul, asociații obștești ale meșterilor populari să fie incluse în subordinea APL-urilor de nivelul II. 
A fost reiterat faptul că delegarea competențelor Autorităților publice locale de nivelul I și II, să fie urmată și de acoperirea financiară necesară. De asemenea, la etapa dată au fost înaintate și alte obiective: promovarea parteneriatelor publice private, elaborarea și implementarea proiectelor investiționale întru asigurarea activității viabile a tuturor instituțiilor de cultură din teritoriu. Proiectul Strategiei de dezvoltare a culturii Republicii Moldova 2013-2014 se află în proces de dezbateri. Solicităm colegilor din domeniu, primarilor localităților,  societății civile să participe activ în cadrul acestor dezbateri, să se expună, înaintînd propuneri concrete pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniu pentru crearea condițiilor optime de activitate a instituțiilor de cultură, managementul resurselor umane, întru dezvoltarea culturii în teritoriu.
M. Jimbei, vicepreşedintele raionului Dubăsari
V. Semionov, Șef Direcția Cultură și Turism

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Întru promovarea Strategiei naţionale de dezvoltare a culturii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta