Harta site-ului
Ajutor
Întreprinderea măsurilor de ameliorare cu aprovizionare de apă pentru irigare
Întreprinderea măsurilor de ameliorare cu aprovizionare de apă pentru irigare

Recent  pe data de 31.07.2012,  la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  şi-a ţinut lucrările  şedinţa de lucru cu tematica „Dezvoltarea gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei în Republica Moldova. Situaţia actuală, priorităţi şi perspective”. Conform agendei de lucru, auditoriul prezent, format din reprezentanţi ai mediului ştiinţific, ministerelor Mediului, Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţiei „ Apele Moldovei”, Fondului Provocările Mileniului în Republica Moldova,  precum şi angajaţi ai direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie, (de la raionul Dubăsari au fost prezenţi şeful Dircţiei agricultură şi cadastru dl. V. Popescu, specialis principal a Direcţiei P. Porubin,şef sector AIPRE  dl. T. Siniţin,precum şi preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor de apă pentru irigare Coşniţa dl. V Cibuc, ai altor instituţii vizate, responsabili de domeniu,  a mai  audiat  prezentările făcute de Sergiu Iuncu, directorul proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă, „Programul „Compact” Fondul Provocările Mileniului în Republica Moldova şi Angela Dogotari,  şef al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, MAIA, „Priorităţi şi perspective de dezvoltare a hidroamelioraţiei în Republica Moldova”.  În contextul relatărilor au fost exprimate opinii şi sugestii.  Au fost trasate priorităţile pe termen lung: reabilitarea sistemelor de irigare existente; construcţia noilor sisteme de irigare;  majorarea număruluide asociaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţie; stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului şi sistemelor de irigare; pregătire aspecialiştilor de ramură.  Respectiv, priorităţile pe termen mediu: pînă la 11 sisteme de irigaţie prin Proiectul "Compact”- pe o suprafaţă de circa15,5 mii ha.; pînă la 5 sisteme pentru o suprafaţa de circa 20,0 mii ha – în parteneriat cu companiile din Israel şi 10 sisteme  - Programul"ENPARD”.  În prezent, Moldova dispune de  78 sisteme centralizate de irigare, amplasate pe circa 132 mii ha.  Raionul Dubăsari dispune de 3 staţii centrale de pompare,care acoperă o suprafaţă de irigare de 80% din suprafaţa arabilă a raionului,adică a circa 8200 ha.   În cadrul Proiectului „Compact” finansat de  SUA, este inclusă spre reabilitare  către anul 2014 şi staţiunea centrală de pompare Coşniţa,cu acoperirea suprafeţei de irigare -2800 ha.

           Petru  Porubin, specialist  principal a Direcţiei  agricultură şi  cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Întreprinderea măsurilor de ameliorare cu aprovizionare de apă pentru irigare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta