Harta site-ului
Ajutor
Întîlnirea membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii din raionul Dubăsari
Întîlnirea membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii din raionul Dubăsari

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 78 din 12.02.2010 „Privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii”, pe data de 18 septembrie 2012, în sala mare de şedinţe a Consiliului raional, a avut loc vizita de lucru a viceministrului Afacerilor Interne, dl Valeriu CEBANU. În cadrul acestei şedinţe dl viceministru a solicitat de la conducerea raionului, primarii localităţilor  prezenţi, informaţia vizavi de conlucrarea poliţiei din teritoriu cu APL şi a asigurat că toate problemele parvenite vor fi imediat soluţionate de către conducerea 
MAI. Primarii s-au exprimat pozitiv faţă de activitatea comisariatului de poliţie Dubăsari, exprimîndu-le mulţumirea şi recunoştinţa faţă de munca riscantă  depusă  în menţinerii ordinii publice şi combaterea criminalităţii  din raionul Dubăsari. De asemenea, primarii au venit cu o rugăminte către viceministrul MAI, de a îmbunătăţi condiţiile de activitate  a colaboratorilor de poliţie. Dl Valeriu Ceban a relatat, că la moment Ministerul Afacerilor Interne merge pe calea reformei, a demarat prima etapă, care presupune evaluarea  activităţii fiecărui poliţist, care este încadrat în organele afacerilor interne. După finisarea primei etape  fiecare poliţist va primi o apreciere reală  a capacităţilor profesionale, a lucrului manifestat pe parcursul unui an. A doua etapă este reîncadrarea în funcţii a colaboratorilor ce îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu  în măsură deplină. S-a abordat deasemenea şi problema salarizării colaboratorilor poliţiei, dl viceministru a specificat că reforma MAI presupune precăutarea de surse financiare  pentru majorarea salariilor, dar unii poliţişti nu sunt demni nici de aşa salariu. Dl comisar Vitalie Grabovschi a adus la cunoştinţa celor prezenţi că activitatea Comisariaului de Poliţie Dubăsari ar putea fi şi mai eficientă, daca ar poseda tehnică specială  mai bună, deoarece cea existentă are circa 9 ani  vechime, unele au rămas înca de la fosta URSS şi reparaţia ei este foarte costisitoare. Dl Cebanu Valeriu  a mulţumit administraţiei raionale  în frunte cu preşedintele raionului Grigore Policinschi şi celei  locale pentru colaborarea fructuoasă şi susţinerea  Comisariatul de Poliţie, respectiv, a promis cît mai curînd soluţionarea problemelor apărute.

Natalia Ivanov, redactor

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Întîlnirea membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii din raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta