Harta site-ului
Ajutor
Instruirea cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie
Instruirea cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie

„Educația timpurie, în sistemul de învățământ din Republica Moldova, se bazează pe abordarea holistică a dezvoltării copiluluiși abordarea centrată pe copil în procesul educațional. De aceea, dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă și a limbajului în copilărie constituie aspecte decisive pentru viitorul adult.” Cadrul de referință al educației timpurii.
Este de menționat faptul că eficiența și calitatea implementării documentelor de politică educațională depinde, în primul rând, de pregătirea cadrelor didactice pentru acest proces. Recunoaștem cu toții, importanța calității instruirii cadrelor didactice în vederea implementării actualelor documente, astfel încât fiecare cadru didactic să obțină răspunsuri la toate întrebările despre CE și CUM urmează să schimbe procesul educațional în învățământul preșcolar. Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări, în peroada 6 august - 6 septembrie 2019 s-au desfășurat sesiunele de instruire a cadrelor didactice din raionul Dubăsari, pe dimensiunea Educație timpurie.
Scopul principal al acestor instruiri a fost formarea cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie privind implementarea documentelor de politică educațională pe dimensiunea educație timpurie: Cadrul de referință al educației timpurii (2018); Curriculumul pentru educația timpurie (2018); Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere la 7 ani (2018) și Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani în baza SÎDC (2018).
Obiective propuse au fost:
- Dezvoltarea competențelor de analiză și implementare a documentelor de politică educațională;
- Identificarea modificărilor parvenite în noile documente de politică educațională;
- Exersarea competenței de planificare a procesului educațional în baza SÎDC și curriculumului pentru educația timpurie;
- Exersarea competenței de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani în baza Metodologiei de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani în baza SÎDC (2018).
Pe parcursul sesiunilor de instruire, alături de formatorii locali Bacioi Natalia, metodist principal CM, DÎG Dubăsari, Nagalisov Veronica, metodist, IET „Viorica”, s. Pîrîta și Rusu Liliana, director, IET „Izvoraș” s. Oxentea, participanții au fost capabili să demonstreze mai multe modalități de învățare activă, să articuleze beneficiile și provocările diferitelor abordări pedagogice și să elaboreze un program de activitate pentru implementarea noilor abordări didactice.
Aduc mulţumiri tuturor directorilor pentru creareacondițiile excelente întru desfăşurarea sesiunilor de instruire.
Natalia BACIOI, metodist principal,
Centrul metodic, DÎG

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Instruirea cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta