Harta site-ului
Ajutor
Instruire privind protecția copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți
Instruire privind protecția copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți

La data de 08-10 iulie curent în incinta Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova, or. Chișinău s-a petrecut seminarul instructiv privind Protecția copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți, organizat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în cadrul proiectelor: ,,Abordarea efectelor negative ale migrației asupra copiilor și familiilor rămase în țară,, implimentat cu suportul financiar al Uniunii Europene și Ministerului Muncii și Politicilor Sociale al Italiei și ,, Suport la Planul Național de Acțiuni cu privire la protecția copiilor rămași fără îngrijire părintească în rezultatul migrației,, implimentat cu suportul financiar al Agenției Cehe pentru Dezvoltare și Caritas Republica Cehă, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova. Ca formatori a realizat instruirile tematice dl. Corneliu ȚĂRUȘ, șef-adjunct Direcția politici de protecție a familiei și drepturile copilului, dl Andre LEU, consultant principal, Secția protecție a drepturilor copilului. A fost planificat organizarea cursurilor pentru primarii localităților raionului Dubăsari, asistenții sociali comunitari, specialistul în problemele familiilor cu copii în situații de risc Olga VASCAN și  specialistul pentru ocrotirea drepturilor copilului Eugen BOTNARI.

La 14 iunie curent, Parlamentul a adoptat în lectura a II-a proiectul Legii privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți. A fost atenționat că o dată cu intrarea în vigoare a Legii vizate anume primarii vor fi abilități să îndeplinească atribuțiile de autoritate tutelară locală, iar structurile teritoriale de asistență socială – atribuțiile de autoritate tutelară teritorială.

Scopul instruirilor vizate este familiarizarea reprezentanților autorităților tutelare locale și teritoriale cu:

 prevederile tratatelor internaționale în domeniul drepturilor copilului;

Cadrul normativ național privind sistemul de protecție a copilului;

Procedurile de identificare, evaluare, asistență, referire, monitorizare și evidență a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți, precum și delimitarea rolurilor și responsabilităților autorităților și structurilor responsabile de aplicarea procedurilor respective.

Vorbind despre familiile în dificultate, trebuie menționat faptul că acest fenomen apare și se dezvoltă într-un climat social de cele mai multe ori negativ. Odată ce familia pierde încrederea în viitor, apare comportamentul de delăsare, neinplicare.

Deși majoritatea participanților consideră că instituțiile statului și administrația locală au un rol important în protecția familiei și a copiilor aflați în dificultate, unii specialiști afirmă că protecția copiilor și a familiilor nu este o prioritate pentru stat. Doar cei direct implicați în protecția drepturilor copilului observă eforturile statului în această direcție, ceilalți specialiști (medici, pedagogi, asistenți sociali, precum și publicul general observă mai degrabă lipsa unei politici coerente și funcționale ale statului în acest domeniu.

Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc

Olga VASCAN

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Instruire privind protecția copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta