Harta site-ului
Ajutor
Instruire extinsă în cadrul APL - ”Bugetarea pe baza de performanţă”
Instruire extinsă în cadrul APL - ”Bugetarea pe baza de performanţă”

 Începînd cu anul 2014 în Republica Moldova demarează reforma în  domeniul finanţelor publice.  Esenţa reformei constă în axarea procesului  bugetar pe obţinerea unor rezultate, a unor performanţe. Bugetarea bazată  pe programe are la bază programe cu scopuri, obiective şi indicatori de  performanţă . Este un instrument eficient de managment bugetar, care  asigură stabilirea priorităţilor şi luarea deciziilor de alocare a resurselor în funcţie de rezultatele programelor publice, dispune de o eficacitate sporită în utilizarea banilor publici şi o responsabilitate sporită în procesul bugetar. Procesul bugetar devine transparent.  Astfel, autorităţile publice locale de nivelul II urmează să fie cuprinse de  noua sistemă de bugetare de la 01 ianuarie 2015, iar  primăriile de la 01 ianuarie 2016.

În acest context, la data de 22 mai curent de către Direcţia finanţe Dubăsari  a fost organizată o instruire extinsă la care, prin Dispoziţia preşedintelui  raionului, au fost desemnate persoanele participante  la instruire , în special,  conducătorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, reprezentanţii direcţiilor şi secţiilor de specialitate ale Consiliului raional, şefii de servicii şi specialiştii responsabili de elaborarea şi executarea bugetului. Instruirea a fost asigurată de către formatorii Ministerului Finanţelor care au relatat despre esenţa reformei, cadrul legal, responsabilităţi şi obligaţii. Astfel fiecare instituţie publică, pe lîngă planul de finanţare existent va avea un program pentru anul de gestiune şi previziunea pentru 2 ani posterior, își va stabili un scop, obiective şi indicatori de performanţă care urmează a fi atinşi. Instituţiile vor raporta structurilor ierarhic superioare despre realizarea programului de 2 ori pe an – semianual ( indicatorii de produs) şi anual ( indicatorii de eficienţă şi de rezultat). Rapoartele privind performanţa se vor prezenta concomitent cu rapoartele financiare în termenele stabilite pentru prezentarea acestora, cu însoţirea unei note informative. Rapoartele de performanţă se vor face publice în conformitate cu regulile generale de transparenţă.

Participanţii la instruire a fost foarte activi. Acest fapt a fost menţionat şi de formatorii Ministerului Finanţelor cu ajutorul cărora  sau formulat scopuri, obiective şi sa determinat lista indicatorilor de performanţă, au fost expuse pe panou şi exemple practice cu formularea activităţilor, care în mare parte contribuie la realizarea obiectivelor şi respectiv la atingerea scopului programului.

Scopul principal al instruirii s-a bazat pe familiarizarea  participanţilor cu conceptul şi metodologia de bugetare pe programe şi performanţă,  organizarea procesului de elaborare a bugetului pe programe şi performanţă la nivel local, rolurile şi responsabilităţile autorităţilor implicate în proces, exemple practice din domeniu.

 

                                                                                                                                                         Galina Agatiev,          

                                                                           Direcţia finanţe

 

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Instruire extinsă în cadrul APL - ”Bugetarea pe baza de performanţă” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta