Harta site-ului
Ajutor
INIMĂ DE PRIMAR: OARE CÎT MAI POŢI REZISTA?
INIMĂ DE PRIMAR: OARE CÎT MAI POŢI REZISTA?

Inima - organ intern musculos central al aparatului circulator, situat in partea stîngă a toracelui, care are rolul de a asigura, prin contracţiile sale ritmice, circulaţia sîngelui în organism. Aceasta este definiţia cuvîntului „inimă”, conform dicţionarului explicativ al limbii române.
La prima vedere, pare a fi o descriere succintă, dar totodată amplă a acestui cuvînt. Dar dacă e să trecem peste limitele universului știinţific, anatomic și material și să ne punem întrebarea „Dar ce de fapt este inima?” Atunci, ne dăm bine seama, că cuvîntul „inimă” întruchipează în sine descrieri mult mai ample şi diverse. Nu în zadar, deseori, acest cuvînt, il utilizăm cînd avem în vedere: suflet, caracter, temperament, atitudine, curaj, dîrzenie, ambiţie, centru, miez, esenţă, motor, adînc, comoară..., - am putea continua acest șir de cuvinte la infinit. Nu în zadar, cînd vorbim la modul fi gurat despre inimă, spunem că aceasta este: Un focar de sentimente și emoţii, Un depozit al iubirii infinite, Centrul spiritual al persoanei, O comoară ascunsă a omului, iar Inima inimii este nu altceva decît sufletul.
Renumitul scriitor francez Onore de Balzak scria: „Inima noastră e un depozit – goliţi-l deodată și veţi fi lipit pămîntului”. Și atunci, dacă inima noastră este o comoară, concludem că ea trebuie protejată în modul cel mai serios, de fapt, ca orice comoară la care ţinem foarte mult și intenţionăm să o păstrăm pe parcursul întregii vieţi.
Inimile noastre, ca și comoarele, sunt mult diferite unele de altele. Și atunci, cînd vorbim despre inimă în acest context, avem în vedere: inimă de mamă, inimă de femeie, inimă de copil, inimă de bărbat, inimă de bătrîn etc. Dar ne-am gîndit vreodată că cuvîntul inimă îl putem racorda și la sintagma „inimă de primar”? Pe lîngă faptul că este un organ muscular care pompează sîngele, pe lîngă faptul că acesteia i se pot atribui toate caracteristicile metaforice și artistice dintre cele menţionate anterior, inima de primar este de fapt un cuib, in care sunt adunate toate grijile și nevoile unui număr impunător de cetăţeni, necazurile și bucuriile sătenilor, problemele personale și mai puţin personale ale oamenilor care i-au incredinţat votul. Și atunci, unde să mai încapă în acest cuib și problemele personale ale primarului?
Pe măsura scurgerii timpului, încetul cu încetul, acele multiple probleme se rezolvă și acestea părăsesc cuibul... Dar ce se intimplă? Cuibul nu se golește, ci dimpotrivă, se umple cu alte probleme, noi, la fel de o importanţă majoră, dar diferite de cele anterioare: probleme legate de reparaţia drumurilor din sat (sătenii vor să meargă pe drumuri bune și trotuare amenajate), amenajarea zonelor de agrement în localitate (copiii din sat vor să se joace în spaţii verzi și bine amenajate), construcţia apeductului și sistemului de canalizare (gospodinele satului au nevoie de condiţii bune, moderne), ajutor material și social păturilor vulnerabile (bătrînii din localitate au nevoie de lemne, produse alimentare, haine, consiliere), încălzirea și întreţinerea școlii, grădiniţei, bibliotecii, casei de cultură (elevii au dreptul la educaţie de calitate și dezvoltare). Acum să incercăm să observăm unde anume în această listă de dorinţe și necesităţi se regăsește primarul? Sătenii, gospodinele, bătrînii, elevii sus menţionaţi, se întreabă cumva ce vrea și de ce are nevoie el, primarul? Astfel, se întîmplă ceea ce se întîmplă – problemele personale ale primarului se deplasează pe un ultim plan, ori chiar dispar cu desăvarșire din lista priorităţilor și primarul devine un „ostatic” al problemelor comunitare. Să vedem care e răsplata pentru efortul depus de acesta pentru a-i face pe consătenii săi fericiţi și indestulaţi? Salariul de cca 3000 lei, din care deseori primarul achită cheltuielile de telefon, transport, alte cheltuieli, atît mai mici cît și mai mari ce ţin de activitatea de zi cu zi a acestuia, activitate îndreptată strict spre soluţionarea problemelor comunitare; ziua de lucru ce depășește cu mult norma de 8 ore; serile petrecute în incinta primăriei în faţa calculatorului, scriind proiecte pentru localitate și rapoarte pentru a fi prezentate la timp finanţatorilor; zilele de sîmbătă și duminică petrecute în incinta primăriei; membrii familiei lipsiţi de atenţie din motivul lipsei de timp; neînţelegeri în familie, care apar inevitabil în cazul cind primarul se dedică total misiunii sale, dar asta se întîmplă în marea majoritate a cazurilor; suspiciunile și reproșurile parvenite din partea locuitorilor; învinuiri neîntemeiate și probleme legate de neînţelegerea de către autorităţile centrale și nu în ultimul rînd, și cred că e cel mai dureros fapt, că primarii devin posesori ai unor probleme de sănătate – probleme cărora aceștia nu le dau importanţa cuvenită. Ca rezultat se întîmplă ce se întîmplă... O inimă de primar, acel cuib în care se adună multiplele probleme ale localităţii, acel organ musculos al apartului circulator, acea parte indispensabilă a „primarului-om” care este receptivă la bătăile oricărei alte inimi din preajma sa, acel motoraș care are menirea să-i întreţină viaţa... cît poate rezista? V-aţi gîndit vreodată? Oare chiar pînă la infinit?...
În memoria mult regretatului Ion Neagu, Vicepreședintelui CALM, primar al comunei Manta, raionul Cahul; Nicolai Nigai, primar al comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi; Ion Veveriţă, președintele raionului Cimișlia, Vasile Balan, Președintele Ligii Naționale a Asociațiilor de Primari și altor colegi buni care și-au dedicat întreaga lor viață administrației publice locale și intereselor comunităților sale locale pe care le-au condus cu mult drag și determinare.
Ei vor rămane pentru totdeauna în memoria noastră și ai tuturor celor care cunosc ce înseamnă munca de primar sau președinte de raion. Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Vocea Autorităţilor Locale
Victoria MATVEEV,
președinta Asociaţiei Obștești INTEC


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

INIMĂ DE PRIMAR: OARE CÎT MAI POŢI REZISTA? - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta