Harta site-ului
Ajutor
Informatie succintă privind situaţia social-economică a raionului Dubăsari in ianuarie-decembrie 2011
Informatie succintă privind situaţia social-economică a raionului Dubăsari in ianuarie-decembrie 2011

Rezultatele activitaţii economiei raionului Dubăsari in ianuarie-decembrie 2011 se prezintă
astfel:

• Intreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat productie in valoare de 43.0 milioane lei în preturi curente sau cu 16.50% mai mult în raport cu ianuarie - decembrie 2010.

• Zootehnie. În ianuarie-decembrie 2011 sa micşorat producţia de ouă cu 33,3% faţă de perioada
respectivă a anului precedent.

• .Investitii in capital fix din contul tuturor surselor de finanţare realizate in perioada de raport au fost insuşite in valoare de 20.5 milioane lei, in creştere cu 13,2% mai mult comparativ cu ianuarie – decembrie 2010. 10.2 milioane lei au constituit lucrarile de constructii-montaj sau cu 10.8% mai mult în raport cu ianuarie- decembrie 2010.

• Activitatea în antrepriză . În ianuarie – decembrie 2011 întreprinderile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii în valoare de 1698.8mii lei (în preturi curente ) sau cu 29.4% mai puţin faţă de perioada respectivă a anului precedent.

• Numarul pasagerilor transportaţi cu autobuzele si microbuzele care efectuează transportări de pasageri pe traseele de folosinţă generală, in perioada de referinţă a fost in creştere cu 3,5 % in comparatie cu ianuarie- decembrie 2010.

Comerţul cu amanuntul in ianuarie- decembrie 2011, volumul cifrei de afaceri s-a micşorat cu 7.3% ( în preţuri comparabile) faţă de ianuarie- decembrie 2010.

Serviciile cu plată prestate populatiei in perioada de raport ,volumul cifrei de afaceri la
întreprinderile cu activitate principală a înregistrat o scadere cu 17.2%(în preţuri comparabile)
faţă de perioada respectiva a anului 2010.

• Salariul mediu nominal lunar al unui lucrător din economie in ianuarie- decembrie 2011 a constituit 2387,4 lei sau cu 10,5 % mai mult faţa de perioada respectivă a anului precedent.

• Suma restantelor agentilor economici si sociali pentru remunerarea muncii ( sume neachitate mai mult de o luna calendaristica) la 01ianuarie 2012 a constituit 283.10mii lei, mai puţin cu 715.15 mii lei faţă de 1decembrie 2011.

• Numarul şomerilor oficial inregistraţi la 1 ianuarie 2012 a constituit 1035 persoane, din numărul total de şomeri 50.4 % o constituie femeile.


Pentru a descărca nota informativă completă accesaţi următorul link: Nota informativă

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Informatie succintă privind situaţia social-economică a raionului Dubăsari in ianuarie-decembrie 2011 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta