Harta site-ului
Ajutor
Informaţie cu privire la aprobarea fondului funciar din raion
Informaţie cu privire la aprobarea fondului funciar din raion

Fondul funciar al raionului Dubasari la data de 01 ianuarie 2011 constituie o suprafaţă totală de 30922,7 ha , care este gestionată de 10 unităţi administrativ- teritoriale de nivelu- I, cu excepţia primăriei s. Corjova, terenurile căruia se află sub jurizdicţia administraţiei transnistrene. Fondul funciar raional este divizat pe categorii în felul următor:
I categorie - terenuri cu destinaţie agricolă – 18733.55 ha
II categorie - terenurile localităţilor -2285.299 ha
III categorie- terenurile destinate industriei transportului ş.a.-342.0 ha
IV categorie -terenurile destinate protecţiei naturii, ocrotirii sănătăţii şi ale zonelor verzi -102,76 ha
V categorie - terenurile fondului silvic -2647.15 ha
VI categorie - terenurile fondului apelor – 2995.3 ha
VII categorie - terenurile fondului de rezervă – 3816.66 ha
Pe parcursul anului 2010 terenurile cu destinaţie agricolă au crescut cu 58.41 ha, din contul terenurilor localităţilor şi terenurilor fondului de rezervă. Majorarea terenurilor agricole din contul terenurilor localităţilor s-a bazat pe rezultatele obţinute în urma petrecerii " recinsămîntului agricol” în localităţile raionului. Din contul terenurilor fondului de rezervă terenurile agricole au fost majorate în baza contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă de căte persoanele fizice şi juridice din localităţile raionului. Reeşind din cele expuse mai sus la 01.01.2011 suprafaţa totală a ternurilor localităţilor s- a micşorat cu 26.24 ha faţă de anul precedent. Micşorarea dată este tot bazată pe rezultatele petrecerii Recinsămîntului General Agricol.
Terenurile destinate industriei, transportului şi cu altă destinaţie specială au fost majorate cu 0.025 ha, în baza contractului de vînzare-cumpărare a unui lot de teren de către SC”VOXTEL-IMOBIL”SRL, dar suprafaţa dată nu a influenţat considerabil la suprafaţa totală a terenurilor din categoria dată pe raion
Terenurile agricole din cadrul raionului sunt gestionate de către:
-3 Întreprinderi de stat, cu osuprafaţă totală de 887 ha(întreprinderile date sînt administrate de către autorităţile transnistrene : Gospodăria agricolă "Izvoraş” s. Roghi, fabrica avicolă Dubăsari la Cocieri şi Doroţcaia)
-1 SA "Fabrica de conserve din Coşniţa” cu o suprafaţă de 641.2 ha.
-6 CAP cu o suprafaţă totală de 4362.43 ha
- 26 SRL cu o suprafaţă totală de 6977.78 ha,
- 3407.14 ha sunt prelucrate individual de către gospodăriile ţărăneşti, restul 2458 ha sunt ocupate de grădini.
Pe parcursul anului 2010 terenurile proprietate privată sa-u majorat cu 34.87 ha din contul terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale de nivelul -I, în urma tranzacţiilor de vînzare-cumpărare şi în baza deciziilor Consiliilor locale de atribuire a loturilor de teren pentru contrucţia caselor individuale de locuit.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Informaţie cu privire la aprobarea fondului funciar din raion - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta