Harta site-ului
Ajutor
Informatia despre pregătirea tehnicii agricole către lucrările de primăvară în raionul Dubăsari
Informatia despre pregătirea tehnicii agricole către lucrările de primăvară în raionul Dubăsari

În scopul îndeplinirii directivei Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare a fost constituită Comisia de lucru pentru stabilirea nivelului de pregătire a tehnicii agricole către lucrările de primăvară în perioada 11-14 martie 2015.
Comisia a examinat situaţia şi nivelul de pregătire a tehnicii agricole la toţi agenţii economici din raion .
  Nivelul de pregătiră a tehnicii agricole în mediu pe raion : tractoare - 80% ; remorci -
75%; pluguri - 80%; cultivatoare - 76% ; grape cu dinţi - 86% ; grape cu discuri - 83%; sămănători - 85%; maşini pentru administrarea îngrăşămintelor-75%.
  Îndeosebi trebue de menţionat agenţii economici la care pregătirile tehnicii agricole pentru lucrările de primăvară au fost efectuate la un nivel înalt CAP "Victoria-Cocieri”, administrator dl P. Nirca, SRL ”Agro -Tiras”, administrator dl S.Driga, SRL ”Agro-Terra”, administrator dl P.Broşoveanu, CP "Oxentea-Service”, administrator dl. S.Terenti, SRL "LevaBaciu”, administrator dl P.Leşan , CAP ”Pîrîta-Agro” , administrator dl. S.Mavrodi, SRL "Coragrostel”, administrator dl S.Mavrodi, CAP "DoroţcaiaAgro”, administrator dl. V.Bacioi. SRL ”Ecospirit”, administrator V. Ababii, G T ” Verlan Vasile”, administrator Verlan V.
În aceste gospodării agricole nivelul de pregătire a tehnicii agricole la data efectuării controlului constituia 80-95% şi cu temp rapid se desfăşoară ultimele lucrări de reparaţie a tehnicii şi pregătirea ei pentru lucrările de nivelare a solului.
  În zilele următoare vor fi finisate pregătirile către lucrările de primăvară a tehnicii în SRL "Colina Nirca”, administrator dl. S.Nirca, SRL ”Agro Prima ”, administrator dl. F. Cerlat, SRL ”Agrodac Grup”, administrator Isac Ilie .
  Comisia împreună cu conducătorii gospodăriilor agricole au stabilit măsurile şi căile de lichidare a neajunsurilor depistate. S-a atras atenţie la crearea condiţiilor de muncă persoanelor angajate la lucrările de primăvară, examinarea medicală a persoanelor ocupate la lucrul cu pesticide.
  În rezultatul petrecerii reviziei tehnicii posesorii de tehnică agricolă parcată pe partea carosabilă a drumurilor publice şi împiedică mişcarea liberă a transportuluui, au fost preîntîmpinaţi privind reamplasarea acesteia în locuri sigure.
                                                                                                  Valerii Novacovschi
                                                         Inginer -inspector al Inspectoratului de Stat ’Tntehagro”

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Informatia despre pregătirea tehnicii agricole către lucrările de primăvară în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta