Harta site-ului
Ajutor
Informație privind petrecerea ședinței Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 27.04.2015
Informație privind petrecerea ședinței Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 27.04.2015

       La data de 27.04.2015 a avut loc ședința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, conform Planului de activitate cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la activitatea Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca a r. Dubasari în promovarea politicilor pe piața forței de muncă în trimestrul I anul 2015 și sarcinilie de activitate pentru trimestrul II curent.

                   Raportor: Nadejda Avxentiev

 1. Cu privire la rezultatele Tîrgurilor desfășurate în anul 2014 și organizarea Tîrgului locurilor de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vacant, inclusiv pentru tineret.

                     Raportor: Elena Sandul

În urma raporturilor prezentate au fost aprobate 2 decizii și anume:

            Decizie nr. 1 din 27.04.2015

  Cu privire la activitatea AOFM r. Dubasari

 în promovarea politicilor pe piața forței de muncă

 în trimestrul I anul 2015 și sarcinilie de activitate pentru trimestrul II curent.

În conformitate cu pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de șeful Agenţiei ce ţine de activitatea AOFM r. Dubasari în promovarea politicilor pe piața forței de muncă în trimestrul I anul 2015 și sarcinilie de activitate pentru trimestrul II curent.
 2. Se stabilesc sarcinile prioritare de activitate ale Agenţiei pentru pentru trimestrul II 2015, şi anume:
  1. Realizarea măsurilor eficiente privind promovarea politicilor active pe piaţa forţei de muncă;
  2. Conlucrarea cu APL de nivelul I/II și încheierea contractelor cu privire la organizarea și desfășurarea lucrărilor publice cu antrenarea șomerilor;
  3. Realizarea măsurilor de sporire a gradului de ocupare a populaţiei, în comun cu actorii din domeniul ocupării forței de muncă (administrația publică locală, agenţi economici), inclusiv și desfăşurarea tîrgurilor locurilor de muncă, în contextul Planului de activitate pentru trimestrul II 2015.
  4. Implicarea activă a Agenției în promovarea măsurilor de creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dezabilități, persoane eliberate din detenție, tineri sub 25 ani;
  5. Întreprinderea măsurile de rigoare pentru crearea şi gestionarea bazei de date a locurilor de muncă libere din raionul Dubăsari, informarea populației privind locurile de muncă vacante.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.

     Decizie nr. 2 din 27.04.2015

Cu privire la rezultatele Tîrgurilor desfășurate în anul 2014

și organizarea Tîrgului locurilor de muncă pentru persoanele

aflate în căutarea unui loc de muncă vacant, inclusiv pentru tineret.

În conformitate cu pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de specialistul principal al Agenţiei cu privire la rezultatele Tîrgurilor desfășurate în anul 2014 și organizarea Tîrgului locurilor de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
 2. Se stabilesc următoarele sarcini de bază ale Agenției la organizarea Tîrgurilor locurilor de muncă:
  1. Monitorizarea situației reale la agenții economici privind locurile vacante;
  2. Stabilirea unor relații de încredere cu angajatorii;
  3. Perfectarea bazei de date a locurilor de muncă prin deținerea informației complete la nivel teritorial;
  4. Informarea populaţiei cu prevederile legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă și formării profesionale a şomerilor;
  5. Colaborarea cu agenţii economici privind formarea profesională a şomerilor nemijlocit în cadrul întreprinderilor;
  6. Conlucrarea Agenției cu Inspecția Muncii privind respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante.
 3. Se va elabora Planul de acţiuni privind desfăşurarea Tîrgurilor locurilor de muncă.
 4. Se va asigura informatizarea desfăşurării Tîrgului locurilor de muncă prin pregătirea şi publicarea avizurilor în ziarul raional, afişarea materialelor informative pe panourile informative ale agenţiei, ale primăriilor și alte locuri publice.
 5. Se va asigura elaborarea şi repartizarea invitaţiilor la Tîrg pentru şomeri, autorităţile publice locale, agenţii economici, instituţiile de învăţămînt și organizaţii de tineret.
 6. Se va colabora cu administraţia publică locală, Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport, Direcţia Agricultură şi Cadastru, serviciile desconcentrate, agenţii economici pentru desfăşurarea la nivel a Tîrgurilor locurilor de muncă.
 7. Se va asigura buna desfăşurare a Tîrgurilor  locurilor de muncă în trimestrul II și III.
 8. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.

Șef AOFM Dubăsari, Avxentiev Nadejda

 

 

 

 

 

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Informație privind petrecerea ședinței Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 27.04.2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta