Harta site-ului
Ajutor
Informație privind petrecerea ședinței Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 25.02.2015
Informație privind petrecerea ședinței Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 25.02.2015

        La data de 25.02.2015 a avut loc ședința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, conform Planului de activitate cu următoarea ordine de zi:

 1. Realizarea prevederilor Planului raional de acțiuni privind ocuparea forței de muncă în anul 2014.
 2. țiile principale de activitate pentru trimestrul I, anul 2015.

Raportor: Nadejda Avxentiev

 1. Dezvoltarea dialogului social pe piața muncii, inclusiv în crearea locurilor de muncă.

Raportor: Elena Sandul

 1. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2014.

    Raportor: Nadejda Bondarenco

În urma raporturilor prezentate au fost aprobate 3 decizii și anume:

Decizie nr. 1 din 25.02.2015

Cu privire la realizarea prevederilor Planului raional de acțiuni

privind ocuparea forței de muncă în anul 2014

În conformitate cu p. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de șeful Agenţiei ce ţine de realizarea prevederilor Planului raional de acțiuni privind ocuparea forței de muncă în anul 2014.
 2. Se aprobă Planul raional de acțiuni privind ocuparea forței de muncă pentru anul 2015.
 3. Se stabilesc obiectivele de bază ale Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă pentru anul 2015, şi anume:
  1. creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piața internă;
  2. sporirea gradului de ocupare a locurilor de muncă declarate;
  3. creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, tineri sub 25 ani;
  4. promovarea integrării pe piața muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv reîntorși de peste hotare;
  5. creșterea calității serviciilor oferite și a competențelor profesionale ale angajaților din AOFM r-ul Dubăsari;
  6. asigurarea, cu încadrarea în limitele bugetare, a mijloacelor pentru implimentarea sarcinilor prevăzute în programele de ocupare a forței de muncă;
 4. Se va evalua trimestrial indicatorii de performanţă ai Planului de acţiuni în promovarea politicilor de ocupare cu elaborarea propunerilor de ameliorare a situaţiei pe piaţa forţei de muncă;
 5. Se vor organiza seminare instructiv-informative în teritoriu cu agenții economici anterior înregistrați și cei noi înregistrați privind drepturile și obligațiile lor.
 6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.

Decizie nr. 2 din 25.02.2015

Cu privire la dezvoltarea dialogului social pe piața muncii,

inclusiv în crearea locurilor de muncă

În conformitate cu p. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de specialistul principal al Agenţiei ce ţine de dezvoltarea dialogului social pe piața muncii, inclusiv în crearea locurilor de muncă.
 2. Se impune o mai mare încredere și colaborare între actorii pieții muncii, găsirea unor soluții comune pentru problemele pieții muncii, cum ar fi crearea locurilor de muncă și o mai bună mediere a cererii și ofertei de pe piața muncii.
 3. Agenția de Ocupare a Forței de Muncă a r-lui Dubăsari:
  1. va monitoriza utilizarea bazei de date a angajatorilor în formă electronică cu includerea agenţilor economici noi înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat;
  2. va conlucra cu APL de nivelul I/II, sindicatele, agenţii economici pentru depistarea locurilor de muncă vacante şi declararea lor de către angajatori în conformitate cu legislaţia;
  3. va aborda cele mai actuale probleme, va expune atitudini faţă de ele şi va propune, în baza unor înțelegeri reciproce, soluţii  pentru a fi realizate cu eforturi comune. 
  4. va contribui la îmbunătățirea dialogului social, care să devină o practică bună de soluționare a problemelor pe piața forței de muncă;
 4. Se va conlucra mai eficient cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Chișinău al Inspecției Muncii privind intensificarea unor relații parteneriale cu agenții economici din raion.
 5. Se va colabora cu instituțiile de învățămînt din raion privind implicarea în seminarele informative a viitorilor absolvenți privind orientarea profesională.
 6. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.

Decizie nr. 3 din 25.02.2015

Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2014

În conformitate cu p. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de specialistul principal al serviciului economie, finanțe și evidență contabilă cu privire la executarea bugetului pentru anul 2014.
 2. Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă (N. Bondarenco):
  1. va monitoriza permanent executarea totală a Planului de finanțare pentru anul 2015 la subprogramul ”Ocuparea forței de muncă în caz de șomaj”;
  2. va studia necesitățile de finanțare AOFM r-ul Dubăsari, a măsurilor active de stimulare a ocupării forței de muncă și de protecție socială a șomerilor și va înainta propuneri ANOFM de modificare a Planului de finanțare.
 3. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.

Avxentiev Nadejda, şef AOFM Dubăsari 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Informație privind petrecerea ședinței Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 25.02.2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta