Harta site-ului
Ajutor
Informație privind petrecerea ședinței Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari
Informație privind petrecerea ședinței Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari

 

   La data de 22.09.2015 a avut loc ședința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, cu următoarea ordine de zi:

I. Realizarea prevederilor Planului de acțiuni al AOFM privind ocuparea forței de muncă în semestrul I anul 2015 și direcțiile principale ale activității pentru trimestrul III.

Raportor: Nadejda Avxentiev

II. Cu privire la rezultatele Tîrgurilor locurilor de muncă desfășurate în semestrele II și III.

Raportor: Sandul Elena

III. Aprobarea Planului de activitate al Consiliului Consultativ al AOFM pentru iulie 2015 – iunie 2016.

Raportor: Nadejda Avxentiev

În urma raporturilor prezentate au fost aprobate 3 decizii și anume:

Decizie nr. 1 din 22.09.2015

Cu privire la realizarea prevederilor Planului de acțiuni al AOFM

privind ocuparea forței de muncă în semestrul I anul 2015

și direcțiile principale ale activității pentru trimestrul III.

În conformitate cu pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de șeful Agenţiei ce ţine de realizarea prevederilor Planului de acțiuni al AOFM privind ocuparea forței de muncă în semestrul I anul 2015 și direcțiile principale ale activității pentru trimestrul III.

2.Se stabilesc obiectivele de bază ale Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă pentru anul 2015, şi anume:

2.1 Creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piața internă;

2.2 Sporirea gradului de ocupare a locurilor de muncă declarate;

2.3 Creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, tineri sub 25 ani;

2.4 Promovarea integrării pe piața muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv reîntorși de peste hotare;

2.5 Creșterea calității serviciilor oferite și a competențelor profesionale ale angajaților din AOFM r-ul Dubăsari;

2.6 Asigurarea, cu încadrarea în limitele bugetare, a mijloacelor pentru implimentarea sarcinilor prevăzute în programele de ocupare a forței de muncă;

3. Se va evalua trimestrial indicatorii de performanţă ai Planului de acţiuni în promovarea politicilor de ocupare cu elaborarea propunerilor de ameliorare a situaţiei pe piaţa forţei de muncă.

4. Se specifică faptul că, AOFM Dubăsari a desfășurat o activitate bine orientată spre realizarea planului de acțiuni și a obiectivelor de bază pentru semestrul I și II.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.

 Decizie nr. 2 din 22.09.2015

Cu privire la rezultatele Tîrgurilor locurilor de muncă

desfășurate în semestrele II și III.

În conformitate cu pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de specialistul principal al Agenţiei cu privire la rezultatele Tîrgurilor locurilor de muncă desfășurate în semestrele II și III.

2. S-au stabilit următoarele sarcini de bază ale Agenției cu privire la organizarea Tîrgurilor locurilor de muncă:

2.1 Monitorizarea situației reale la agenții economici privind locurile vacante;

2.2 Stabilirea unor relații de încredere cu angajatorii;

2.3 Perfectarea bazei de date a locurilor de muncă prin deținerea informației complete la nivel teritorial;

2.4 Conlucrarea Agenției cu Inspecția Muncii privind respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante.

3. S-a asigurat buna desfăşurare a Tîrgurilor  locurilor de muncă în trimestrul II și IIIprin informatizarea în masă a populației despre Tîrg și anume publicarea avizurilor în buletinul informativ al Consiliului raional Dubăsari, afişarea materialelor informative pe panourile informative ale agenţiei și ale primăriilor, de asemenea, prin colaborarea cu administraţia publică locală și raională, serviciile desconcentrate, agenţii economici pentru desfăşurarea la nivel a Tîrgurilor locurilor de muncă.

4. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.

Decizie nr. 3 din 22.09.2015

Cu privire la aprobarea Planului de activitate

al Consiliului Consultativ al AOFM

pentru iulie 2015 – iunie 2016.

În conformitate cu pct. 19 dinRegulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de către șeful Agenţiei ce ţine de aprobarea Planului de activitate al Consiliului Consultativ al AOFM pentru iulie 2015 – iunie 2016.

2. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Consultativ al AOFM pentru iulie 2015 – iunie 2016.

3. Se asigură realizarea Planului în cauză, cu implicarea partenerilor sociali, de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (d-na Avxentiev N.).

4. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.

Secretarul ședinței, Sandul Elena

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Informație privind petrecerea ședinței Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta