Harta site-ului
Ajutor
Îndrăzneşte să fii diferit!
Îndrăzneşte să fii diferit!

„Singura parte care mă defineşte din cuvîntul
dizabilitate sunt ultimele 9 litere - abilitate.”
Robert M.Hensel

Oamenii sunt resursa cea mai importantă într-o afacere. Îndrăzneşte să fii diferit! Uită-te dincolo de prerogativele tradiţionale şi vezi posibilităţile de angajare care iţi vor aduce noi perspective, energie creativă şi loialitate pe termen lung. Angajează persoanele cu dizabilităţi şi vei adauga noi dimensiuni şi prosperitate pentru afacerea ta!
Conform prevederilor Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, angajatorii sunt obligaţi să creeze şi să asigure condiţii adecvate privind locurile vacante persoanelor cu dizabilităţi, prin evitarea sau eliminarea oricăror forme de discriminare, respectînd dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi.
În conformitate cu Legea nr.60/2012, articolul 33 ” Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi” prevede următoarele: dreptul la muncă este garantat; persoanele respective se bucură de toate drepturile stabilite în Codul muncii; se interzice discriminarea pe criterii de dizabilitate referitor la toate aspectele de încadrare în muncă; în vederea realizării dreptului la muncă, persoanelor cu dizabilităţi li se oferă posibilitatea de a activa în cadrul oricărei întreprinderi, instituţii, organizaţii; nu se admite concedierea persoanei care urmează cursuri de reabilitare medicală, profesională ori socială în instituţiile corespunzătoare;  persoanele cu dizabilităţi au acces liber la informaţiile privind ofertele de pe piaţa muncii şi au şanse egale în ocuparea locurilor de muncă.
Luînd în consideraţie necesitatea întreprinderii măsurilor suplimentare întru implimentarea în practică a legislaţiei în vigoare, precum şi a executării eficiente a angajatorilor , evidenţiem articolul 34 din Legea 60/2012 “Plasarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, alin.(4) şi (5) care stipulează următoarele:
(4) angajatorii, indiferent de forma de organizare juridică, care conform schemei de încadrare a personalului au 20 de angajaţi şi mai mult, creează sau rezervează locuri de muncă şi angajează în muncă persoane cu dizabilităţi într-un procent de cel puţin 5 la sută din numărul total de salariaţi;
(5) angajatorii informează obligatoriu agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă despre:
a) locurile de muncă create şi/sau rezervate pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi, în termen de 5 zile de la data la care au fost create/rezervate;
b) ocuparea de către persoanele cu dizabilităţi a locurilor de muncă care au fost create/rezervate, în termen de 3 zile de la data la care au fost ocupate.
Angajatorii care încalcă prevederile alin.(4) şi (5) art.34 care prevede angajarea persoanelor cu dizabilitati, precum şi alin (1) şi (2) art.37, care prevede obligaţiile angajatorilor, faţă de persoanele ce şi-au pierdut capacitatea de muncă la serviciu, poartă răspundere conform Codului Contravenţional al RM ce implică sancţionarea persoanelor fizice în mărime de la 100 pînă la 140 unităţi contravenţionale (2000-2800 lei), funcţionarilor - în mărime de la 200 pînă la 350 unităţi contravenţionale (4000-7000 lei) şi persoanelor juridice (7000-9000 lei).
În cazul în care doriţi sa angajaţi persoane cu dizabilităţi şi nu dispuneţi de suficiente informaţii vă puteţi adresa la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă pe raionul Dubasari, disponibilă de luni pîna vineri, apel gratuit la telefonul fix: 0248-52-462 sau vizitaţi AOFM Dubasări la adresa s.Cocieri, str.Ţărmului, nr.2.

Ina Reul,
specialist superior AOFM Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Îndrăzneşte să fii diferit! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta