Harta site-ului
Ajutor
INDIFERENŢA DUCE LA CAZURI TRAGICE
INDIFERENŢA DUCE LA CAZURI TRAGICE

Astăzi în cadrul şedinţei operative, cu participarea Aparatului preşedintelui raionului, şefilor secţiilor, direcţiilor şi serviciilor Consiliului raional Dubăsari, Preşedintele raionului Dubăsari Grigore POLICINSCHI şi-a exprimat indignarea şi nemulţumirea faţă de activitatea conducătorilor serviciilor din teritoriu ca urmare a cazurile tragice întîmplate pe parcursul săptămînii precedente: incendiu în satul Marcăuţi cu soldarea decesului unei persoane aflate la deservire şi degerării membrelor inferioare a unei adolescente din satul Pîrîta.

Pe marginea primului caz, şeful Secţiei situaţii excepţionale Andrei GÎNCU a raportat precum, că pe data de 04.02.2012, în localitatea Marcăuţi a avut loc un incendiu în urma căruia o bătrînă, invalid de gr.I, aflată la deservire, primind arsuri de diferite grade şi inhalînd monoxid de carbon a decedat în seara aceleiaşi zile, în incinta Spitalului raional Criuleni.

Însă cel mai tragic este cazul ieşit din comun din satul Pîrîta, cu privire la degerarea membrelor inferioare a minorei Burunsus Dorina, a.n.1996 – degerare de gr.3. Tînăra se află sub tutela mătuşii, iar acum riscă să rămînă fără picioare, devenind invalid pe viaţă.

Şi toate acestea, din indiferenţa mai multor persoane, responsabili pentru supravegherea persoanelor din familiile social-vulnerabile, cu mulţi copii, cu situaţia materială  precară, a bătrînilor singuratici, invalizilor şi altor categorii sociale aflate în situaţie de risc sau dificultate.

Astfel, preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI, în calitate de preşedinte al Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale a menţionat convocarea de urgenţă a şedinţei comisiei, pentru a fi întreprinse toate măsurile ce se impun reieşind din cazurile respective, şi desigur examinarea realizării indicaţiilor stabilite în cadrul Comisiilor raionale şi respectiv, republicane pentru situaţii excepţionale, desfăşurate săptămîna precedentă.

În cadrul şedinţei preşedintele raionului a solicitat pregătirea imediată a dispoziţiei cu privire la instituirea  grupului de lucru pentru examinarea cazului de degerare a membrelor inferioare a minorei Burunsus Dorina, din s. Pîrîta.

De asemenea, dl Preşedinte a stabilit şi alte indicaţii pentru conducătorii secţiilor şi direcţiilor din cadrul Consiliului raional Dubăsari:
- Direcţia cultură şi turism va monitoriza şi pregăti propunerile pentru desfăşurarea şi organizarea acţiunilor dedicate sărbătorii „Mărţişor 2012”.
- Vicepreşedintele raionului Raisa SPINOVSCHI va ţine la control şi legătura permanentă cu administratorul Fabricii de conserve Coşniţa şi va informa sistematic preşedintele raionului, privitor la evoluţia evenimentelor de la fabrică.
- Şefii secţiilor, direcţiilor vor efectua publicitatea activităţilor prin intermediul ziarului raional ”Noutăţi Nistrene” şi pagina WEB a Consiliului raional.


Ec. Racoveţ
şef Serviciu relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

INDIFERENŢA DUCE LA CAZURI TRAGICE - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta