Harta site-ului
Ajutor
Indemnizaţii unice pentru unele categori de cetăţeni.
Indemnizaţii unice pentru unele categori de cetăţeni.

La data de 06.04.2015, în cadrul Consiliului Raional a avut loc şedinţa comisiei cu privire la acordarea indemnizaţiei unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni. La şedinţa dată au fost examinate cererile  persoanelor care au întrunit toate condiţiile cadrului legal de completare a dosarului.

De indemnizaţii pot să beneficieze cetăţenii RM care nu au beneficiat de credite preferenţiale de la instituţiile financiare şi nu au fost asiguraţi cu spaţiu locativ la situaţia din 22 octombrie 2004, conform normelor legale stabilite şi anume :

 1. Persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boala actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, precum şi invalizii a căror invaliditate este în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl;

 2. Membrii familiilor persoanelor care şi-au pierdut viaţa în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl, ai persoanelor care au decedat în urma bolii actinice şi ai invalizilor decedaţi;

 3. Persoanele temporar îndreptate sau trimise în delegaţie, care în anii 1986-1987 au participat la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare;

 4.  Membrii familiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, care au decedat

 5. Participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan;

 6. Participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;

 7.  Cetăţenii care nu au participat la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, dar ale căror case au fost distruse în timpul operaţiilor militare;

 8. Cetăţenii Republicii Moldova care nu au participat la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, dar care nu au posibilitate să revină, din motive politice, la domiciliul lor permanent;

 9. Membrii familiilor celor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;

 10. Participanţii la cel de-al doilea război mondial;

 11. Victimele reabilitate ale represiunilor politice;

 

Documentele ce servesc  ca temei pentru examinarea cererii sunt :

 1. cererii solicitantului cu indicarea sumei şi destinaţiei indemnizaţiei unice;

 2. buletinului de identitate;

 3. legitimaţiei eliberate, în modul stabilit, de către organul de resort, care confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de indemnizaţie unică;

 4. documentelor care confirmă destinaţia indemnizaţiei unice (după caz): extrasul din decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale respective privind atribuirea lotului pentru construcţia casei de locuit, proiectul de construcţie aprobat, contractul de participare la construcţia colectivă, contractul de vînzare-cumpărare a casei de locuit/apartamentului, devizul de cheltuieli pentru restaurarea caselor vechi restituite victimelor represiunilor politice în localităţile de unde au fost represate, în modul stabilit;

 5. informaţiei din Registrul bunurilor imobile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de care a dispus şi dispune solicitantul de indemnizaţie unică pe teritoriul Republicii Moldova;

 6. certificatului care confirmă faptul că victima reabilitată a represiunilor politice nu a solicitat, nu a beneficiat şi nu este în drept să solicite restituirea bunurilor sau recuperarea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii, eliberat de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia

 


Persoanele cointeresate de a depune cerere pentru acordarea indemnizaţiei unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni pot să se adreseza la Direcţia juridică şi resurse umane din cadrul Consiliului Raional Dubăsari .

Telefon de contact: (248) 44 – 8-57 

 Email: djru.dubasari@gmail.ru

Persoane responsabile: Sergiu Grigoriev
                                Ana Policinschi

 

 

                                                      Specialist principal în problemele juridice                                      Ana Policisnchi

 

 

                                      

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Indemnizaţii unice pentru unele categori de cetăţeni. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta