Harta site-ului
Ajutor
Incluziunea, ca modalitate de asigurare a respectării drepturilor tuturor copiilor
Incluziunea, ca modalitate de asigurare a respectării drepturilor tuturor copiilor

Miercuri, 27 iunie 2012, în sala de şedinţe a Consiliului raional Dubăsari, în localitatea Coşniţa, Asociaţia Obştească "Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin" (AO "FCPS"), în colaborare cu Direcţia Învăţămînt Dubăsari, au organizat dezbaterile pubice pe marginea subiectului "Educaţia incluzivă - o necesitate imperativă a timpului, care este acceptată de toţi, sau o problemă la modă?".

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului "Incluziune", cu suportul financiar al Reprezentanţei SOIR Moldova, cu susţinerea financiară a acesteia.

La dezbateri au fost invitaţi şi au participat activ reprezentanţi ai administraţiilor publice de nivelul I şi II din raionul Dubăsari, specialiştii Direcţiilor raionale Învăţămînt şi Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, mass-media locală, colaboratorii şi partenerii Asociaţiei Obşteşti "FCPS".

Scopul întrunirii a fost promovarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova, pentru anii 2011-2020, şi identificarea posibilităţilor de elaborare a unui program similar pentru raionul Dubăsari.

Larisa Moscalenco, coordonator programul advocacy în cadrul AO "FCPS" s-a referit la datele statistice despre copiii din raionul Dubăsari care necesită asistenţă şi incluziune. În special dumneaei a menţionat că actualmente în raionul Dubăsari sunt 554 de copii şi adolescenţi cu cerinţe educaţionale speciale (CES), inclusiv 51 copii – cu dereglări locomotorii, 25 – cu tulburări mentale, 155 – cu dereglări senzoriale, 50 – cu dereglări de limbaj, 60 – cu întîrziere în dezvoltare, 67- cu devieri de comportament, 142 – cu dificultăţi de învăţare şi comunicare, 4 copii necesită instruire la domiciliu (datele au fost oferite de către DGÎ Dubăsari). Conform datelor oferite de Direcţia ASPF, în raion sunt 1616 copii aflaţi în dificultate (copii social vulnerabili, delicvenţi juvenili, copii tutelă/cuatelă, delicvenţi juvenili, copii dezinstituţionalizaţi, instuţionalizaţi, copii al căror un părinte/ambii sunt plecaţi peste hotare). Din categoriile nominalizate ale copiilor aflaţi în dificultate, inclusiv, o atenţie sporită trebuie de acordat la 1140 copii, numiţi "orfani social", care de fapt au părinţi în viaţă, dar nu sunt educaţi de ei, deoarece sunt plecaţi peste hotarele ţării. Numărul destul de mare de copii, care necesită atitudine deosebită, ajutor specializat, este un motiv serios pentru care se cere elaborarea programului raional de incluziune educaţională.

Ina Cazacu, coordonator programul educaţie incluzivă, AO "FCPS", s-a referit la componentele de bază a Programului naţional de educaţie incluzivă, care este necesar să stea la baza programului similar la nivel de raion, invocînd experienţa în acest domeniu a altor raioane din republică.

Serghei Lîsenco, moderator al dezbaterilor, preşedintele Clubului de Dezbateri Criuleni, iar i-a provocat pe participanţii să identifice propuneri, soluţii pentru grupul care va elabora programul de educaţie incluzivă, cu indicarea modalităţii de implicare şi responsabilităţii fiecăruia dintre participanţi. Printre ideile enunţate se numără necesitatea introducerii unităţilor de cadru didactic de sprijin şi psiholog în fiecare şcoală, adaptarea mediului fizic propice pentru incluziune (rampe de acces şi blocuri sanitare adecvate în instituţiile incluzive), formarea cadrelor didactice din instituţiile preuniversitare şi preşcolare şi personalului tehnic ; identificarea mijloacelor financiare pentru dotarea instituţiilor cu materiale metodice necesare; respectarea necondiţionată a drepturilor tuturor copiilor, indiferent de condiţia lor fizică, intelectuală, etnică, religioasă etc.; asigurarea funcţionalităţii serviciului psihopedagogic, creat deja în raionul Dubăsari, monitorizarea şi evaluarea surselor financiare destinate incluziunii şcolare; stabilirea parteneriatelor durabile între toţi actorii implicaţi în procesul incluziv.

Larisa Braducean, şef Direcţia Generală Învăţământ Dubăsari, a opinat, că incluziunea ar trebui să înceapă de la studierea politicilor sociale şi educaţionale cu privire la educaţia incluzivă, stabilirea unei diagnoze sociale prin identificarea problemelor existente, identificarea grupului-ţintă, elaborarea unui plan managerial complex, care să reflecte situaţia fiecărui copil cu CES, a vorbit despre necesitatea mecanismului de evaluare corectă a fiecărui copil cu CES.

Maria Jîmbei, vice-preşedintele raionului Dubăsari, care la fel a participat la dezbateri, s-a referit la ajutorul AO "FCPS" acordat instituţiilor preuniversitare din raion şi cadrelor didactice, şi a spus că este foarte important să continue colaborarea în vederea dezvoltării incluziunii, copiii să nu fie excluşi sau stigmatizaţi, să nu li se încalce drepturile, dar să fie acceptaţi de ceilalţi semeni şi de întreaga comunitate.

Concluzia moderatorului Serghei Lîsenco: factorii de decizie nu doar au înţeles ce este educaţia incluzivă, dar şi sunt gata să se implice în elaborarea şi implementarea Programului raional de educaţie incluzivă.

Aglaia Rusu, şefa grădiniţei Coşniţa, s-a referit la exemplul unui băieţel cu dizabilităţi fizice din comuna de unde vine, care în pofida problemelor majore de sănătate, cu ajutorul Echipei Mobile din cadrul A.O."FCPS", Criuleni, a depăşit cele mai grele momente din viaţa sa, a fost înscris la grădiniţă, iar mama sa s-a angajat la lucru, în calitate de dădacă, la aceeaşi grădiniţă. Un alt exemplu de incluziune şi socializare a descris directorul gimnaziului Oxentea Andrei Leunti, care s-a referit la soarta unui băiat din localitate cu dizabilitate locomotorie. Din cauza dizabilităţii mama nu l-a înscris la şcoală. Direcţia gimnaziului l-a putut aduce pe bancile şcolii cu întârziere foarte mare. La 16 ani băiatul reuşise să absolvească clasa VI. Acum copilul este socializat, recunoscut şi acceptat de semeni şi comunitate.

Luând în considerare acestea şi alte exemple, moderatorul dezbaterilor a concluzionat, că factorii de decizie din raionul Dubăsari nu doar au înţeles ce este educaţia incluzivă, dar şi sunt gata să se implice în elaborarea şi implementarea Programului raional de educaţie incluzivă.

Sursa: http://www.voceabasarabiei.net/stiri/social/22612-incluziunea-ca-modalitate-de-asigurare-a-respectrii-drepturilor-tuturor-copiilor.html

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Incluziunea, ca modalitate de asigurare a respectării drepturilor tuturor copiilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta