Harta site-ului
Ajutor
Încep înscrierile în clasa I pentru anul şcolar 2015-2016
Încep înscrierile în clasa I pentru anul şcolar 2015-2016

Instituțiile de învățămînt din raionul Dubăsari au organizat, în perioada de 1martie - 30 aprilie, “Ziua ușilor deschise” pentru familiile care intenționează să își înscrie copiii în clasa I. Înscrierea în învăţămîntul primar se va efectua în perioada 3 mai - 30 iunie. Cererea-tip de înscriere se completează la sediul instituţiei de învăţămînt solicitată de părinţi. La cererea-tip vor fi anexate: o fotocopie a buletinului de identitate a părintelui/reprezentatntului legal, o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, fişa medicală, Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio–emoţionale, cognitive a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finele grupei pregătitoare (doar pentru copiii care au frecventat grădiniţele de copii ). Copiile vor fi certificate pe baza documentelor originale de către secretariatul instituţiei de învăţămînt.

Codul Educației prevede că școlarizarea copiilor devine obligatorie după împlinirea vîrstei de 7 ani, în clasa I fiind înscrişi, în mod obligatoriu, fără probe de concurs, toţi copiii din districtul şcolar corespunzător. Metodologia (http:// www. edu.md/ordinedispozitii/) stabilește posibilitatea organizării de probe de aptitudini doar pentru copiii care vor fi înscriși în clasele cu profil de arte sau sport. În același timp, metodologia prevede că școlarizarea copiilor care nu au atins vîrsta de 7 ani urmează să fie decisă în baza cererii părinţilor sau a altor reprezentanţi legali ai copiilor, în baza unei decizii a Comisiei raionale de școlarizare doar după ce vor fi evaluaţi de specialişti, pentru a stabili dacă sunt pregătiţi pentru studii. Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor se va face în perioada iunie – august. În cazul în care dezvoltarea psihosomatică a copiilor nu asigură parcurgerea cu succes a clasei I, sau în cazul în care părinţii doresc, aceştia pot opta pentru înscrierea copilului în grupa pregătitoare din învăţămîntul preşcolar.

Numărul de locuri și planul de înmatriculare va fi afișat la fiecare instituție de învățămînt, inclusiv pe site-ul acesteia, după caz, şi pe site-ul Consiliului Raional Dubăsari (http://www.dubasari.md).

Lilia Rusu, specialist în învăţămîntul
primar şi preşcolar, Direcția învățămînt,
tineret şi sport Dubăsari;
tel: 0248 44 767.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Încep înscrierile în clasa I pentru anul şcolar 2015-2016 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta