Harta site-ului
Ajutor
Încasarea veniturilor generale la bugetul raional pentru perioada ianuarie-mai 2016
Încasarea veniturilor generale la bugetul raional pentru perioada ianuarie-mai 2016

În primele cinci luni ale anului 2016, la bugetul raional au fost acumulate venituri generale în sumă totală de 2221,7 mii lei, cu 286,7 mii lei sau cu 14,8 la sută mai mult decît perioada respectivă a anului precedent.

 
Denumirea
Eco K6Executat la 31.05.2016Executat la 31.05.2015Diferenţa 2016 faţă de 2015
+/-%
Impozit pe venitul reţinut din salariu1111101229,11157,771,4106,2
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat111121104,273,031,2142,7
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare1111300,1-0,1-
Taxa pentru apă11461121,49,511,9225,3
Taxa pentru extragerea mineralelor utile11461238,639,3-0,798,2
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova114633709,4472,7236,7150,1
Dobînzi  încasate la soldurile mijloacelor bugetare la conturile bancare141111-102,7-102,7-
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de nivelul II1415216,5-6,5-
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul II1415322,9-2,9-
Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a mijloacelor mass-media încasată în bugetul local de nivelul II1422120,2-0,2-
Încasări de la vînzarea averii și valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul II142232-1,0-1,0-
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II1422517,7-7,7-
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II14312057,0-57,0-
Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier14322044,679,1-34,556,4
Total 2221,71935,0286,7114,8
 
 

Totodată, din suma totală a veniturilor bugetului raional, impozitele pe venit au constituit 60,0 la sută, fiind acumulate în volum de 1333,4 mii lei , cu 102,7 mii lei sau 8,3 la sută mai mult faţă de perioda similară a  anului trecut. Majorarea încasărilor impozitului pe venit certifică despre creşterea veniturilor sub formă de salariu atît în sfera bugetară, cît şi în sectorul real al economiei.
Suma încasărilor din alte taxe pentru mărfuri şi servicii a constituit 769,4 mii lei, cu 247,9 mii lei sau 47,5  la sută mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015. Creşterea dată se datorează majorării cotei de impozitare pentru taxa de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în R.M. începînd cu luna mai 2015.
 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Încasarea veniturilor generale la bugetul raional pentru perioada ianuarie-mai 2016 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta