Harta site-ului
Ajutor
ÎN DISCUŢIE PROIECTUL "STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ŞI A MEDIULUI RURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
ÎN DISCUŢIE PROIECTUL "STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ŞI A MEDIULUI RURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

Pe data de 27.06.2013 la Colegiul Naţional de Vinificaţie din com. Stăuceni, mun. Chişinău a avut loc runda de consultări şi expuneri pe marginea proiectului Strategiei propus.

La acest eveniment au fost invitaţi  primari, agenţi economici, specialişti ai Direcţiilor raionale agricultură din raioanele Republicii Moldova. Din partea raionului Dubăsari au participat specialiştii Direcţiei agricultură şi cadastru  Petru Porubin, Valeriu Popuşoi.

Viceministrul agriculturii dl. Viorel Guţul a făcut o trecere în revistă a conţinutului Proiectului de Strategie, ca apoi să fie supusă discuţiilor.

Strategia de dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural în perioada 2014-2020 a fost elaborat de Asociaţia Obştească "ProRuralinvest” cu asistenţa Corporaţiei Financiare Internaţionale şi a Băncii Mondiale, care îşi propune să atingă o viziune bazată pe coerenţa între agricultură, mediu şi dezvoltare rurală, ce reprezintă probleme de ordin economic, de mediu şi social. Viziunea este următoarea: "Un sector de agro-business copetitiv va contribui ca mediul rural din Republica Moldova să devină unul atractiv pentru muncă şi trai, dispunînd de infrastructura necesară. Agricultura şi mediul rural vor furniza bunuri şi servicii, totodată conservînd biodiversitatea, valorile culturale şi tradiţionale pentru generaţiile viitoare.”  

Bugetul preconizat pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii şi a Mediului Rural în Republica Moldova în perioada 2014-2020 este de 12.7 miliarde lei, o parte vor fi alocaţi din bugetul de stat, alta, din surse ale donatorilor şi altor parteneri de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Rezultatele scontate ale acestei Strategii de Dezvoltare a Agriculturii,  prevăzute către anul 2020:

- Plantarea a noi livezi -37 mii ha.
- Terenuri protejate noi -1.5 mii ha.
- Echipament agricol -17.8 mii unităţi
- Vii noi -13 mii ha.
- Ferme zootehnice noi -735 unităţi
- Animale noi -18 mii capete
- Instalaţii postrecoltare -2.2 mii unităţi.
- Suprafeţe irigate noi -14 mii ha.
- Suprafeţe reînpădurite -19 mii ha.
- Unităţi turistice noi -354 unităţi
- Drumuri locale noi -425 Km.
- Mici afaceri lansate -531 unităţi
- Infrastructura comunitară -708 unităţi.

Totodată, în timpul discuţiilor pe marginea problemelor legate de sectorul agrar, de către viceministrul Agriculturii a fost menţionat, că posibilitatea întroducerii în sectorul agrar a impozitului unic, în timpul apropiat nu se va discuta, dînd de înţeles participanţilor la consfătuire că acesta are puţine şanse de a fi aprobat.

Menţionăm că proiectul Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii şi a Mediului Rural în Republica Moldova în perioada 2014-2020 este disponibil pe site-ul Ministerului Agricuturii şi Industriei Alimentare (maia.gov.md) şi în decurs de 3 săptămîni sînt aşteptate obiecţii, propuneri, sugestii din partea agenţilor economici, administraţiei locale şi a tuturor cetăţenilor.

 

                        Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ÎN DISCUŢIE PROIECTUL "STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ŞI A MEDIULUI RURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA" - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta