Harta site-ului
Ajutor
În atenţia producătorilor agricoli - utilizatori de produse de uz fitosanitar
În atenţia producătorilor agricoli - utilizatori de produse de uz fitosanitar

Pentru a primi Autorizaţia de funcţionare a Depozitului de păstrare a PUF conform legislaţiei fitosanitare este obligatoriu de îndeplinit următoarele măsuri:
- depozitul de păstrare a produselor de uz fitosanitar trebuie să corespundă criteriilor de siguranţa, asigurat cu mijloacele necesare pentru funcţionare,
- să corespundă cerinţelor Legii nr. 119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi, art. 15 alin 3, HG nr. 1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea PUFF, p.27 - 32 şi ordinul MAIA nr. 231 din 28.11.2003 referitor la regulamentul privind gestionarea PUFF în economia naţională, p 37-56.
Pentru a efectua la nivel adecvat lucrările de protecţie a plantelor şi de a preveni poluarea mediului ambiant, înainte de începerea sezonului de lucru maşinile tehnice şi utilajul de aplicare a produselor de uz fitosanitar trebuie să fie reparate, completate şi testate, conform cerinţelor HG nr.1045 din 05.10.2005 p. 47 şi ordinului MAIA nr. 231 din 28.11.2003 p. 66-69. Conform cerinţelor Legii nr. 119 din 22.04. 2004 art . 15 alin. 6 şi HG nr. 1045 din 05.10. 2005 p. 41 personalul angajat la lucrările cu produse de uz fitosanitar este supus controlului medical obligatoriu. Conducătorul gospodăriei în cadrul căreia se efectuează lucrări de protecţie a plantelor conform cerinţelor HG nr. 1045 din 05.10.2005 p. 76 este responsabil să organizeze instruirea sanitar - igienică conform programului de 14 ore, protecţia muncii şi securitate antiincendiară, precum şi să asigure participanţii la aceste lucrări cu echipament individual de protecţie conform ordinului MAIA nr. 231 din 28.11.2003 p. 146 .
Pentru a evita procurarea produselor de uz fitosanitar neconforme şi neomologate este necesar de încheiat contracte de vînzare-cumpărare a PUF cu agenţii economici licenţiaţi în acest domeniu de activitate. Documentaţia şi actele referitoare la acest domeniu de activitate trebuie să fie întocmite şi îndeplinite corespunzător.
Informaţii suplimentare la acest capitol le puteţi primi pe adresa DRSA Dubăsari, s. Ustia, str. Păcii 27. Tel. de contact : 0248 55 450.

Alexandru SPIRIDONOV,
DRSA Dubăsari

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

În atenţia producătorilor agricoli - utilizatori de produse de uz fitosanitar - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta