Harta site-ului
Ajutor
În atentia producatorilor agricoli utilizatori de produse de uz fitosanitar
În atentia producatorilor agricoli utilizatori de produse de uz fitosanitar

  Pentru a activa legal în domeniul  protecţiei plantelor este necesar  ca Depozitul  de păstrare al  produselor de  uz  fitosanitar  să fie autorizat.  Pentru  a  primi  Autorizaţia  de  funcţionare  a  Depozitului de  păstrare a  PUF   este   obligatoriu  de  îndeplinit   următoarele  condiţii:
- depozitul  de  păstrare al  produselor  de  uz  fitosanitar   trebuie  să  corespundă    criteriilor   de   siguranţă,  asigurat   cu  mijloacele  necesare  pentru    funcţionare,
  -  să  corespundă  cerinţelor  Legii nr. 119  din  22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi,   art  15  alin  3,  HG nr.  1045  din  05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea PUF,  p. 27 - 32  şi  ordinul  MAIA nr. 231  din  28. 11.2003 referitor la Regulamentul  privind gestionarea  PUF în economia naţională,  p 37-56.
 - pentru  a  efectua  la  nivel   adecvat  lucrările  de  protecţie  a  plantelor   şi  de a preveni   poluarea  solului  şi  mediului   ambiant,  înainte  de  începerea    sezonului  de  lucru   maşinile  tehnice  şi  utilajul  de  aplicare  al  produselor   de  uz  fitosanitar   trebuie  să  fie  reparate, completate  şi  testate , conform  cerinţelor  HG nr.  1045  din  05.10.2005 p. 47  şi  ordinului  MAIA nr  231  din  28.11.  2003  p. 66-69.   Conform  cerinţelor  Legii  nr. 119  din 22.04. 2004  art . 15  alin.  6  şi  HG  nr.  1045  din  05.10. 2005   p. 41  personalul  angajat  la  lucrările  cu  produse  de  uz  fitosanitar    este  supus  controlului  medical  obligatoriu. Conducătorul   gospodăriei  în  cadrul  căreia  se  efectuează  lucrări  de  protecţie   a  plantelor    conform  cerinţelor  HG  nr. 1045  din  05.10.2005  p. 76   este  responsabil  să   organizeze  instruirea  sanitar- igienică  conform  programului   de  14  ore,  protecţia   muncii   şi  securitate  antiincendiară   precum  şi  să  asigure  participanţii la aceste  lucrări    cu  echipament  individual  de  protecţie  conform  ordinului  MAIA   nr. 231  din  28.11.2003  p. 146.
Pentru  a  evita  procurarea  produselor  de  uz  fitosanitar   neconforme  şi   neomologate    este  necesar  de  încheiat  contracte de  vânzare-cumpărare a  PUF  cu  agenţii   economici   licenţiaţi  în  acest  domeniu de  activitate. Documentaţia şi  actele  referitoare  la  acest  domeniu  de  activitate  trebuie  să  fie  întocmite  şi  îndeplinite  corespunzător.
 Informaţii   suplimentare   la  acest  capitol  le  puteţi    primi   pe  adresa    DRSA  Dubăsari,  s. Ustia,  str. Păcii  27. Tel. de  contact : 0248  55  450.
Alexandru SPIRIDONOV,
 şef Subdiviziune  teritorială al  DRSA  Dubăsari 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

În atentia producatorilor agricoli utilizatori de produse de uz fitosanitar - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta