Harta site-ului
Ajutor
În atenţia primăriilor
În atenţia primăriilor

Recent din partea ADR Centru a fost lansat al II-lea apel de propuneri de proiecte pentru dezvoltarea regională.Scopurile aplicării proiectelor și programelor de dezvoltarea regională sînt:

1. Elaborarea Planurilor Operaționale Regionale pentru anii 2013-2015.

2. Selectarea proiectelor care urmează a fi finanțate din sursele Fondului național pentru dezvoltare regională pentru anii 2013-2015;

În conformitate cu Strategiile de Dezvoltare Regională, proiectele și programele vor fi aplicate ținînd cont de următoarelor priorități:

- Reabilitarea infrastructurii fizice;

- Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale;

- Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice.

Devizul general indicativ disponibil, este stabilit pentru fiecare prioritate în parte, iar mijloacele financiare acordate se înscriu în valorile minime și maxime:

Prioritatea Valoarea minimă, lei Valoarea maximă, lei

Reabilitarea infrastructurii fizice 1 000 000 100 000 000

Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale 250 000 15 000 000

Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice 1 000 000 25 000 000

Aplicanții eligibili pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională sînt:

- autoritățile publice locale de nivelul 1 și 2, care vor demonstra abilități de gestionare a proiectelor de dezvoltare regională;

- agențiile de dezvoltare regională pentru proiectele ce nu provoacă conflicte de interese.

Aplicanții sînt încurajați să depună propunerile de proiecte în comun cu mai multe administrații publice locale și alte instituții publice prin formarea parteneriatelor și asociațiilor.

Aplicarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională va fi desfășurată în două etape care constau în:

Etapa întîi: depunerea de către aplicanți a notelor conceptuale de propuneri de proiecte la agențiile de dezvoltare regională, evaluarea și aprobarea lor de către consiliile regionale pentru dezvoltare; Etapa doi: elaborarea și depunerea cererilor complete de finanțare în rezultatul notelor conceptuale selectate, aprobarea lor de către consiliile regionale pentru dezvoltare.

Durata totală a procesului de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul Apelului va avea o perioadă de 4 luni de la data lansării oficiale în care:

• notele conceptuale de proiecte vor fi depuse în termen de 45 de zile calendaristice din data anunțării oficiale a aplicării proiectelor şi programelor de dezvoltare regională (27 martie 2012), Termenul Limită de depunere a notelor conceptuale este 10 mai. ora 16:00.

• cererile complete de finanțare vor fi depuse în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării oficiale a listei notelor conceptuale de proiecte aprobate de consiliile regionale pentru dezvoltare.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor îndeamnă potențialii aplicanți să se familiarizeze mai detaliat cu condițiile de desfășurare a procesului și modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte prin accesarea site-urilor oficiale ale Ministerului și agențiilor de dezvoltare regională: www.mcdr.gov.md; www.adrcentru.md;www.adrnord.md; www.adrsud.md. Notele conceptuale ale propunerilor de proiecte, iar ulterior și cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport vor fi expediate, în termenii prevăzuți, prin poșta recomandată, prin poșta expresă, sau prezentate personal la adresa agenției de dezvoltare regională:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Republica Moldova, MD-3100

Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel/fax: 231 6 19 80

e-mail: office@adrnord.md

www.adrnord.md

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Republica Moldova, MD-6801

Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Tel/fax: 268 2 26 92

e-mail: office@adrcentru.md

www.adrcentru.md

Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Republica Moldova, MD-4101

Or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12

Tel/fax: 241 2 62 86

e-mail: office@adrsud.md

www.adrsud.md

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

În atenţia primăriilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta