Harta site-ului
Ajutor
ÎN ATENŢIA AGRICULTORILOR.
ÎN ATENŢIA AGRICULTORILOR.

În temeiul prevederilor art.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015, art.21 din Legea nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.312 din 20.12.2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora, în vederea realizării obiectivelor strategice de dezvoltare a sectorului agroindustrial, stipulate în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.409 din 04.06.2014, precum şi în conformitate cu prevederile Programului Comisiei Europene de suport bugetar sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind repartizarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, în sumă de 610 mil.lei, inclusiv 110 mil.lei din contul Programului Comisiei Europene de suport bugetar sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale”.

2. Administrarea mijloaceloe fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli se efectuează de către Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură pe lîngă Ministerul Agriculturii.

Mijloacele în cauză vor fiutilizate conform următoarelor domenii de sprijin:

Domeniul 1. Creşeterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare.

Măsura 1.1. subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri).

Măsura 1.2. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multeanuale, inclusiv şi plantaţii viticole şi a plantaţiilor pomicole.

Măsura 1.3. Stimularea investiţiilorpentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional.

Măsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.

Măsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora.

Măsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infarstructuriipostrecoltare şi procesare:

 submăsura 1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;          submăsura 1.6.2. Procesarea, uscarea şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor;      submăsura 1.6.3. Procesare, uscare şi condiționare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia;     submăsura 1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui.

Măsura 1.7. Facilitarea accesului la pieţele de capital şi factorii de producţie pentru agricultori, inclusiv creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare:               submăsura 1.7.1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare;                                                                                                                                    submăsura 1.7.2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură.

Măsura 1.8. Stimularea constituirii și funcționării grupurilor de producători agricoli.

Domeniul 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale. 

Măsura 2.1.Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole.

Măsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare.

Măsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare.

Măsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului NoTill şi Mini-Till.

Domeniul 3. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan.

Măsură. Sprijinirea investiţiilor în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole plasate în extravilan.

3. Se aprobă Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Pentru o informare mai detaliată ce priveşte Regulamentul de subvenţionare, puteţi accesa pagina Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură – aipa.gov.md

M.Dicusar, specialist principal DAC

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ÎN ATENŢIA AGRICULTORILOR. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta