Harta site-ului
Ajutor
În atenţia agenţilor economici din domeniul alimentar
În atenţia agenţilor economici din domeniul alimentar

Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor  Dubăsari vă informează: Agenţii economici care activează în domeniul – transportarea, depozitarea, prepararea şi comercializarea produselor alimentare inclusiv de origine animală sunt obligaţi conform  Legii nr.221 din 19.10.2007  privind activitatea sanitar-veterinară art.18 şi 181(1), Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizarea activităţii de întreprinzător art.6 să depună actele necesare la sediul Direcţiei pentru obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinară de funcţionare. Agenţii economici care posedă autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare vor depune cerere cu actele necesare la sediul Direcţiei cu 10 zile înainte de expirarea ei.

Actele necesare sunt:

 1. Certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii.
 2. Titlul de proprietate sau contractual pentru folosinţa spaţiului.
 3. Act de angajare a medicului veterinar de liberă practică la unităţile care asigură asistenţa sanitar-veterinară,care produc, depozitează, comercializează produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar şi la unităţile de utilizare a cărnii şi a laptelui.

      Agenţii economici care transportă produse alimentare cu transportul propriu sunt obligaţi conform Legii 221 din 19.10.2007 art.18(2) să posede paşaport sanitar-veterinar care se prelungeşte în fiecare an.

Actele necesare sunt:

 1. Certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii (agent economic).
 2. Copia paşaportului tehnic al automobilului.
 3. Copia buletinului de identitate al persoanei fizice.
 4. Carnetul medical al conducătorilor de vehicule.
 5. Contract de arendă sau act de proprietate a vehicolului.

    Toate actele sus-numite  pentru autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare sau a paşaportului sanitar-veterinar le depuneţi la sediul DRSA Dubăsari ce se află în s.Ustia str. Păcii 27, tel. de contact 0(248)-55-450.  0(248)-55-280

    Conform Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător  tarifele pentru obţinere sunt:

 1. Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare 150 lei, (fără termen)
 2. Paşaport sanitar-veterinar – 150 lei (prelungirea termenului de valabilitate în fiecare an)

Notă: Agentul economic, posesor al prezentei autorizaţii este obligat:

 • să respecte necondiţionat prescripţiile actului de emitere a prezentei autorizaţii;
 •  la expirarea valabilităţii autorizaţiei să organizeze înoirea ei în modul stabilit;
 • să asigure respectarea cerinţelor sanitar-veterinare prin prisma actelor normative şi legislative în vigoare.

Nerespectarea condiţiilor în baza cărora a fost emisă autorizaţia, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrag, după caz, suspendarea autorizaţiei.

                   Alexandru SPIRIDONOV, Şef subdiviziune teritorială al DR pentru SA Dubăsari                                                              

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

În atenţia agenţilor economici din domeniul alimentar - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta