Harta site-ului
Ajutor
În atenția victimelor reabilitate ale represiunilor politice
În atenția victimelor reabilitate ale represiunilor politice

În  scopul implementării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.695 din 11.07.2018 ,,privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice”, prin Ordinul Ministerului SMPS al Republicii Moldova Nr.1284 din 09.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice” care stabilește modalitatea de eliberare, evidență și distribuire a legitimației pentru persoanele nominalizate.
Conform art. 21 al Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr.1225/1992, persoanele cu dizabilități și pensionarii (care au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislației), cetățeni ai Republicii Moldova, supuși represiunilor și ulterior reabilitați, beneficiază de dreptul la înlesniri sociale în baza legitimației respective.
Legitimația este un document oficial care confirmă statutul și drepturile titularului ei.
Modelul legitimației este aprobat prin Hotărârea Guvernului nt.695 din 11.07.2018.
Reieșind din cele menționate, vă aducem la cunoștință că Legitimația se perfectează în baza cererii conform anexei nr.1 la Instrucțiune, depuse de solicitant la Comisia raională, instituită conform prevederilor legale (Consiliul raional) la care urmează să fie anexate:
- copia actului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
- copia certificatului de reabilitare;
- copia deciziei de reabilitare adoptată de către autoritatea publică de resort;
- legitimația (în cazul schimbării acesteia pe model de tip nou).
Legitimația se înmânează nemijlocit titularului la prezentarea actului de identitate, sau după caz, reprezentantului legal al acestuia conform legislației.
Titularii legitimațiilor vor utiliza legitimațiile doar în scopul confirmării statutului, a drepturilor și garanțiilor, în corespundere cu prevederile legislației.
Titularul legitimației este obligat să asigure integritatea și păstrarea acesteia, să întreprindă măsuri de precauție în scopul evitării pierderii, sustragerii sau deteriorării acesteia.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la tel: 024844757; 024844755
 
                                               Maria JIMBEI, Vicepreședintele raionului

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

În atenția victimelor reabilitate ale represiunilor politice - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta