Harta site-ului
Ajutor
În atenția contribuabililor!
În atenția contribuabililor!

Drept rezultat al discuțiilor conducerii Serviciului Fiscal de Stat cu reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova, au fost identificate unele probleme ce țin de păstrarea și arhivarea documentelor aferente activității economice a contribuabililor.

Actualmente agenții economici se conduc de regulile de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție potrivit Instrucțiunii-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 618 din 05 octombrie 1993 și de prevederile ,,Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova”, publicat în anul 1998. Termenul de păstrare a unor documente conform indicatorului sus numit este condiționat de ,,încheierea reviziei”.

În prezent, întru sporirea eficienței administrării fiscale Serviciul Fiscal de Stat își orientează activitatea spre conformarea voluntară a contribuabililor, verificării fiind supuși doar contribuabilii ce nu se conformează și doar în baza evaluării riscurilor. În acest context, autoritatea națională fiscală își elaborează planuri de activitate accentuat doar pe contribuabilii cu un risc sporit de neconformare.

Dat fiind că unul din obiectivele asumate de SFS este micșorarea presiunii asupra contribuabililor onești, care execută la timp și în volum deplin obligațiile fiscale, activitatea unor agenți economici care în viziunea SFS nu prezintă risc nu este supusă controlului fiscal. Respectiv, documentele acestor entități nu vor fi supuse verificării o perioadă îndelungată.

Prin urmare, Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor fiscale nu va înainta cerințe de păstrare a documentelor de evidență și dărilor de seamă contabile pentru o perioadă mai mare de 6 ani.

Direcția administrare fiscală

a IFS pe r-l Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

În atenția contribuabililor! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta