Harta site-ului
Ajutor
Implementarea sistemului de Management Financiar și Control în cadrul entității publice
Implementarea sistemului de Management Financiar și Control în cadrul entității publice

Conducerea Consiliului raional Dubăsari pune accentul pe implementarea și dezvoltarea continuă a sistemului de Management Financiar și Control în cadrul entității publice.

Astfel, la data de 24 august a.c. în sala mare a Consiliului raional Dubăsari s-a desfășurat seminarul cu genericul ,,Implementarea și monitorizarea continuă a sistemului de MFC în sectorul public’’, la care au participat șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul Consiliului raional Dubăsari, precum și directorii liceelor și gimnaziilor din teritoriu, responsabili de gestionarea mijloacelor Bugetului Public Național în activitatea instituției. Cuvînt de salut a avut dna Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului.

Pe parcursul seminarului s-a adus la cunoștință informația generală despre sistemul MFC, unele aspecte principale ale cadrului legal și anume, prevederile Legii nr.229 din 23.09.2010 privind Controlul Financiar Public Intern, Standardele Naționale ale Controlului Intern în sectorul public, Ordinul Mininsterului Finanțelor nr.49 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de MFC și emiterea declarației privind buna guvernare.

Seminarul a avut ca scop dezvoltarea Controlului Financiar Public Intern, promovarea unui grad avansat de răspundere managerială în utilizarea fondurilor publice în cadrul autorității executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari.

În cadrul seminarului s-a pus accentul pe necesitatea dezvoltării acestui sistem, orientarea spre un sistem modern de gestiune a finanțelor publice, bazat pe conceptul de control financiar public intern.

Marina SOLTAN, auditor intern   

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Implementarea sistemului de Management Financiar și Control în cadrul entității publice - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta