Harta site-ului
Ajutor
Implementarea proiectului prin susţinere de cotizaţii
Implementarea proiectului prin susţinere de cotizaţii

Pe data de 22.01.2015, la invitația dlui Vladimir Cibuc, preșdintele Asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigare (AUAI) Coşniţa, preşedintele raionului d. Grigore Policinschi, aparticipat la şedinţa de lucru cu membrii Asociaţiei - (AUAI)  şi reprezentanţii Fondului Provocările Mileniului  (FPM Moldova), care finansează Proiectul de reabilitare şi renovare a sistemului centralizat de irigare Coşniţa. În cadrul acestei şedinţe dl. V. Cibuc, a informat prezenţa despre activitatea AUAI în anul 2014 şi planul de activitate al Asociaţiei pentru anul 2015. A fost expus Planul de măsuri ce se propune pentru asigurarea durabilităţii activităţii AUAI în anul 2015. Conform statutului Asociaţiei, au fost aduse la cunoştinţă procesul de organizare şi petrecere a adunărilor de sector a membrilor AUAI (s.s. Coşniţa, Pohrebea, Pîrîta). Întrucît, procesul de reabilitare şi renovare a sistemului centralizat de irigare Coşniţa, sumă căruia este  de peste 13 mln. dolari SUA este în stadie de construcţie, a fost prezentată şi informaţia reală  a procesului de construcţie- reabilitare a acestui sistem. Termenul limită de dare în exploatare a acestui sistem, care a demarat la începutul anului 2010, cu o suprafaţă de acoperire de irigare  de peste 2800 ha. este pînă la finele lunii august 2015.

Scopul acestei întruniri, a fost în solicitarea sprijinului în urgentarea achitării cotizaţiilor de membru a Asociaţiei, de către deţinătorii de teren , precum de agenţii economici din teritoriu, care vor beneficia  totalmente de sistemul de irigare.

 Activitatea Asociaţiei AUAI, care a preluat în gestiune sistemul de irigare de la Agenţia de Stat „Apele Moldova” se susţine  pe  cotizaţiile de membru, care la prezent sunt achitate doar la nivelul de 40 %. Această situaţie poate duce la „stoparea” acestui Proiect  atît de costistitor şi important pentru dezvoltarea sectorului agrar. Deoarece acest Proiect de renovare este la ultimii paşi de implementare şi „jocul început trebuie dus pînă la urmă” , cum se spune la moldoveni, -  în urma discuţiilor sa luat decizia, ca  membrii Consiliului de administraţie a Asociaţiei AUAI să-şi activeze acţiunile care prevăd, lămurirea  personală a deţinătorilor de teren,  întru   necesitatea de achitare a cotizaţiilor de membru, pînă la excluderea a celor care refuză, cu atribuirea de „non-membru”,  pe un termen de 3 ani, cu plata majorată de 3-4 ori  pentru apa folosită. Totodată, a fost propuneri de a face modificări în „Legea despre arendă” pentru  ca la încheerea contractelor de arendă, între arendator şi arendaş de lungă durată, să fie stipulat şi plata de cotizaţie.

                                                                    Petru  Porubin,  specialist principal,

Direcţia agricultură şi cadastru. 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Implementarea proiectului prin susţinere de cotizaţii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta