Harta site-ului
Ajutor
Implementarea proiectului de renovare a Sistemului Centralizat de irigaţie Coşniţa a ajuns la un nivel nou
Implementarea proiectului de renovare a Sistemului Centralizat de irigaţie Coşniţa a ajuns la un nivel nou

  În cadrul efectuării nemijlocite a lucrărilor de renovare a sistemului apar diferite situaţii, care necesită a fi rezolvate cît mai repede şi fără mari pierderi. Una din aceste situaţii este afectarea terenurilor şi culturilor crescute pe acestea de către tehnica care efectuează săpăturile nemijlocite în cîmp. Astfel, conform deciziei Corporaţiei „Provocările mileniului Moldova”, vor fi acordate compensaţii financiare pentru culturile care vor fi afectate şi compensaţii pentru terenul prin care trece conducta de apă. În acest mod compensaţia pentru culturi va fi unică, calculată luîndu-se în consideraţie afectarea unei fîşii cu lăţimea de 14 metri. Pentru terenul prin care trece conducta se face un calcul, reieşind din lăţimea unei fîşii de 1 metru, pentru perioada de 30 ani. În acest caz proprietarul va semna un contract prin care îşi va da consimţămîntul să nu construiască careva edificii pe fîşia sub care trece conducta de apă, timp de 30 ani.
   Pentru a soluţiona diferite divergenţe care apar în legătură cu calcularea acestor 2 tipuri de compensaţii au fost constituite Comisii pentru precăutarea petiţiilor persoanelor care vor fi afectate de implementarea proiectului de renovare a sistemului de irigaţie. Astfel, la nivelul I au fost constituite 2 Comisii locale – la primăria Coşniţa şi primăria Pîrîta, la nivelul II a fost constituită Comisia raională. Principalul obiectiv al acestor Comisii este facilitarea comunicării dintre implementatorul Proiectului, administraţiile locale şi persoanele afectate, pentru a satisface doleanţele celor din urmă, fără a nu ajunge la faza adresărilor în instanţele de drept.
    Pe data de 16 iulie curent a avut loc prima şedinţă a Comisiilor nominalizate, una petrecută în comun. Scopul acestei şedinţe a fost informarea şi instruirea membrilor Comisiilor privind modalitatea recepţionării şi precăutării petiţiilor parvenite de la persoanele afectate de Proiect. 
  În cadrul instruirii s-au discutat următoarele subiecte:
-    Generalităţi despre Proiect;
-    De ce a fost nevoie de creat Comisiile de examinare a petiţiilor;
-    Scopul şi structura Comisiilor;
-    Sarcinile şi principiile de activitate ale Comisiilor;
-    Mecanismul de petiţionare;
-    Graficul de lucru şi raportarea.  
  Prezentăm datele de contact ale Comisiilor nominalizate:
-       Comisia locală Coşniţa: Lidia Coica, secretara Comisiei – 068079885;
-       Comisia locală Pîrîta: Silvia Coica, secretara Comisiei – 024844219, 069934387
-       Comisia raională: Valeriu Popuşoi, secretarul Comisiei – 024844754.

Valeriu Popuşoi, 
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Implementarea proiectului de renovare a Sistemului Centralizat de irigaţie Coşniţa a ajuns la un nivel nou - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta