Harta site-ului
Ajutor
Implementarea Proiectului de reabilitare a Sistemului Centralizat de Irigare Coşnita
Implementarea Proiectului de reabilitare a Sistemului Centralizat de Irigare Coşnita

 În cadrul implementării proiectului de renovare a Sistemului centralizat de irigare (SCI) Coşniţa, care se extinde pe suprafeţele terenurilor agricole ale satelor Coşniţa, Pohrebea şi Pîrîta se efectuiază lucrări de săpare a diferitor şanţuri pentru ţevi şi instalarea fîntînilor pentru inspectarea conductelor şi hidranţilor. Evident că aceste lucrări se petrec pe terenurile proprietate privată a oamenilor, ceea ce afectează buna activitate  de creştere a culturilor agricole. În cazul cînd lucrările date au un impact negativ asupra terenurilor şi culturilor agricole, deţinătorul terenurilor respective este în drept să se adreseze cu o sesizare către unitatea de implementare a proiectului.  Astfel, în raion, au fost instituite Comisii speciale, menite să recepţioneze aceste sesizări, să le precaute şi să conlucreze cu consultantul pentru aplanarea acestor situaţii pe cale amiabilă, fără implicarea instanţelor de judecată. O Comisie de acest fel a fost instituită la nivel raional, pe lîngă Consiliul raional Dubăsari, altele două - pe lîngă primăriile Coşniţa şi Pîrîta, pe parcursul lunilor iunie-iulie 2014.
  Pe data de 10 decembrie curent a avut loc o şedinţă comună a celor trei Comisii, la care a fost audiată informaţia despre activitatea acestora pe perioada a 6 luni de la constituire. Pe parcursul acestei perioade au fost recepţionate 2 petiţii în scris, privind încălcarea unor drepturi ale deţinătorilor de terenuri, amplasate în aria efectuării lucrărilor de reabilitare a SCI – una la Comisia Pîrîta, alta, la Comisia Coşniţa. Celelalte semnale au fost recepţionate şi aplanate pe cale amiabilă, fără implicarea Comisiilor, fiind îndestulate cerinţele deţinătorilor de terenuri, afectaţi de lucrări.
  La şedinţă au fost expuse diferite opinii privind mersul lucrărilor de reabilitare a sistemului, s-au expus temeri privind nerespectarea termenelor de efectuare a lucrărilor. Reprezentanţii Comisiilor locale Coşniţa şi Pîrîta au solicitat să se petreacă întruniri în teren cu participarea reprezentanţilor Proiectului Compact, ai Companiei ce efectuiază lucrările şi ai Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţie(AUAI) Coşniţa, deoarece Compania de construcţie nu respectă termenele şi tehnologia, în special ce ţine de restabilira terenurilor la starea şi calitatea iniţială, de pînă la efectuarea lucrărilor. Foarte multe persoane se confruntă cu această situaţie dar nu se adresează la concret.
  S-a convenit că membrii Comisiilor să anunţe mai insistent deţinătorii de terenuri asupra necesităţii adresării, în caz că sînt lezate unele drepturi sau interese. La fel, începînd cu ianuarie 2015, se vor petrece întruniri lunare, de informare, privind mersul lucrărilor la etapa corespunzătoare.
  Amintim că data limită de finisare a lucrărilor este sfîrşitul lunii august 2015, participanţii la şedinţă expunîndu-se asupra tergiversării, din partea Companiei de construcţii, a lucrărilor, ceea ce poate atrage un risc serios de stopare a lucrărilor la data limită, fără a finisa reabilitarea.

Valeriu Popuşoi,
Direcţia agricultură şi cadastru, secretarul Comisiei raionale

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Implementarea Proiectului de reabilitare a Sistemului Centralizat de Irigare Coşnita - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta