Harta site-ului
Ajutor
Implementarea Proiectului de Creare a Registrului Vitivinicol
Implementarea Proiectului de Creare a Registrului Vitivinicol

La data de 14 ianuarie 2015, Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) au încheiat un acord privitor la implementarea proiectului de Creare a Registrului Vitivinicol în R. Moldova. Activităţile în cadrul proiectului vor fi cofinanţate de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare Internaţională (CZDA). Pe banii partenerilor cehi va fi elaborată platforma IT a Registrului, iar USAID va finanţa componenta de Colectare, verificare şi introducere a informaţiilor în Registrului Vitivinicol (RVV). Durata proiectului este 24 de luni, perioada de implementare fiind cuprinsă între 14 ianuarie 2015 şi 13 ianuarie 2017.
Acest proiect face parte din eforturile Guvernului Republicii Moldovei şi în special al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), de a reforma sectorul vitivinicol în conformitate cu cerinţele legislaţiei UE, diversificarea pieţelor de desfacere şi facilitarea accesului producătorilor autohtoni la pieţele ţărilor europene. De asemenea, Registrul Vitivinicol va oferi un instrument puternic de gestionare a sectorului vitivinicol şi de elaborare a politicilor în domeniu viticulturii şi vinificaţiei.
Scopul proiectului este de a implementa un registru vitivinicol funcţional ce ar conţine informaţii viabile. Obiectivele proiectului urmăresc: 
(1)    crearea platformei IT a Registrului Vitivinicol  
(2)    colectarea, verificarea şi introducerea datele în Registrului Vitivinicol.
Implementarea Registrului Vitivinicol permite trasabilitatea sticlei de vin pe tot lanţul procesului de producere-comercializare. Printre alte avantaje scontate se enumeră sporirea calităţii vinurilor îmbuteliate, asigurarea calităţii mai bune a materiei prime, îndeplinirea cerinţelor pentru înregistrarea vinurilor cu DOP şi IGP.
Proiectul va acorda asistenţa gratuită viticultorilor şi vinificatorilor la completarea cererii de înregistrare şi înregistrarea primară a plantaţiei viticole şi a unităţii de producere în Registrului Vitivinicol. Înregistrarea primară în RVV se efectuează în baza cererii agentului economic sau persoanei fizice şi a declaraţiei pe proprie răspundere privind corespunderea cu cerinţele obligatorii de înregistrare.
Registrul vitivinicol este format din sub-registrul plantaţiilor viticole şi sub-registrul unităţilor vitivinicole.
Obiecte ale înregistrării în Subregistrul plantaţiilor viticole sînt parcelele/subparcelele viticole de producţie-marfă (mai mari de 0,15 ha) cu soiuri de struguri pentru vin, cu soiuri de struguri pentru masă, destinate pentru producerea coardelor altoi (plantaţii altoi) şi producerea coardelor portaltoi (plantaţii portaltoi).
Obiecte ale înregistrării în Subregistrul unităţilor vinicole sînt unităţile vinicole, care desfăşoară cel puţin, una din activităţile de fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin.
Proiectul se va implementa în 24 de raioane, municipii şi UTA Găgăuzia care numără 572 primării sau un total de 970 localităţi. Din raionul Dubăsari în lista acestora fac parte primăriile Molovata şi Oxentea. 
Astfel, în scop de informare a potenţialilor beneficiari de proiect (entităţi fizice şi juridice care gestionează plantaţii viticole, proprietari cît şi exploatatori) şi iniţierii procesului de colectare, verificare şi introducere a datele în Registrul Vitivinicol, în incinta Sălii de şedinţe a Consiliului Raional Criuleni, la data de 13 octombrie 2015, cu începere de la ora 10-00 a avut loc Seminarul de informare cu privire la lansarea Componentei ”Colectarea, Verificarea şi Introducerea Datelor în Registrul Vitivinicol”.
Activităţi majore de implementare a Proiectului sunt:
1)   Campania de informare a viticultorilor şi a vinificatorilor şi programul de instruire a operatorilor
2)    Identificarea deşinătorilor plantaţiilor vitivinicole şi a vinificatorilor
3)    Colectarea, verificarea şi procesarea declaraţiilor depuse de  viticultori şi vinificatori
4)    Introducerea informaţiilor din cereri-declaraţii în RVV
5)    Verificarea corectitudinii datelor din cererile-declaraţii prin vizite şi măsurări în teren.
MAIA şi ACSA invită viticultori şi vinificatori, indiferent de statutul organizatorico-juridic şi forma de proprietate, care gestionează plantaţii viticole (atît proprietari, cît şi exploatatori) de a fi activi, de a completa şi depune cererea-declaraţie de înregistrare în Registrului Vitivinicol.
La cine apelăm după informaţie şi suport la completarea cererii şi înregistrarea în Registrul Vitivinicol? Formularul Cererii şi asistenţa referitoare la completarea declaraţiei poate fi obţinută de la consultanţii locali ai Serviciului de Extensiune Rurală din localitatea Dvs., inginerul cadastral din cadrul primăriei sau la oficiul regional al Prestatorului de Servicii AO ,,CRIUL-FERMIER” al Serviciului de Extensiune Rurală administrat de ACSA or. Criuleni, telefonul 024820490, 067155968, e-mai: criuacsa@mtc-cr.md, str. 31 August, nr.90, oficiul 17.
Pentru informaţii şi detalii suplimentare poate fi contactat şi Oficiul central al proiectului: MD - 2005, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 98, bir. 406, Tel.: (22) 238 664, Tel/fax: (22) 235 328, E-mail: office@acsa.md, mgorgan@acsa.md, Web: www.acsa.md

Valeriu Popuşoi,

Direcţia agricultură şi cadastru

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Implementarea Proiectului de Creare a Registrului Vitivinicol - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta