Harta site-ului
Ajutor
Implementarea procedurilor de personal în cadrul Autorității executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari
Implementarea procedurilor de personal în cadrul Autorității executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari

Asigurarea Autorității executive din subordinea Consiliului raional cu personal calificat este unul din scopurile principale ale președintelui raionului în cadrul politicii de gestionare a resurselor umane. Astfel, în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a Legii 158-XVI din 04.07.2008, întru suplinirea funcțiilor vacante și temporar vacante, începînd cu luna ianuarie a anului 2014, au avut loc mai multe concursuri de ocupare a funcțiilor publice din cadrul subdiviziunilor Autorității executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari, și anume: Specialist principal în probleme juridice, Direcția juridică și resurse umane; specialist principal în probleme resurse umane, Direcția juridică și resurse umane; specialist principal, Secția inspectare și evaluare, Direcția învățămînt, tineret și sport, șef Direcție finanțe; specialist principal în activitatea artistică de amatori și creație populară, Direcția cultură și turism; specialist principal în domeniul biblioteci, Direcția cultură și turism, specialist în dezvoltarea gospodăriei comunale și drumuri, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.
      Astfel, în urma desfășurării concursurilor menționate, subdiviziunile Autorității executive s-au ales cu cîte un nou specialist, cu inițiativă, noi idei și perspectivă.
        Cu părere de rău în pofida multiplelor anunțuri publicate, pînă la ziua de astăzi, rămîne vacantă funcția de auditor intern – funcție de care instituția are o necesitate stringentă, avînd în vedere importanța acesteia în asigurarea obiectivă privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, perfecţionarea acestuia şi contribuția la îmbunătăţirea activităţii entităţii publice.
      Amintim că funcțiile vacante din cadrul Autorității executive din subordinea Consiliului raional le puteți găsi pe paginile ziarului raional Noutăți Nistrene, pagina electronică a raionului www.dubasari.md – la rubrica funcții vacante și pe portalul funcțiilor publice www.careers.gov.md.

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Implementarea procedurilor de personal în cadrul Autorității executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta