Harta site-ului
Ajutor
Implementarea noilor sisteme informaționale în gestionarea resurselor umane
Implementarea noilor sisteme informaționale în gestionarea resurselor umane

          În perioada 10 septembrie - 18 octombrie, reprezentanţii subdiviziunilor resurse umane din circa 85 de autorităţi publice participă la un ciclu de instruire dedicat utilizării şi gestionării Sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” (SIA „Registru”). Ulterior, aceşti funcţionari vor avea misiunea de a gestiona „Registrul” şi de a implementa eficient sistemul. Procesul de instruire este organizat şi desfăşurat de către specialiştii locali ai „TeamNet International” SA din România, companie care elaborează SIA „Registru”.
          Sistemul lucrează pe module în parte: unităţile organizaţionale, poziţii (funcţii publice/posturi), sistemul de notificări, abaterile disciplinare, evaluarea performanţelor, cursuri/dezvoltare profesională, căutarea datelor în sistem, motivarea funcţionarilor publici şi a celorlalte categorii de personal, rapoarte, precum şi diverse categorii de management: al personalului şi cel al raporturilor de serviciu, al contractelor de muncă, al concediilor, al angajărilor (concursurilor), al documentelor de resurse umane, al legitimaţiilor de serviciu, al deplasărilor în interes de serviciu. Conform estimărilor SIA „Registru” ar trebui să fie pus în operare, în toate autorităţile publice centrale, spre sfârşitul anului curent. Acest sistem va permite trecerea evidenţei personalului de pe suport de hârtie în format electronic, fapt ce va uşura activitatea subdiviziunilor resurse umane din autorităţile publice, va contribui la eficientizarea procesului decizional şi a celui de gestionare a resurselor umane. Sperăm ca acest sistem informațional automatizat va fi implementat cît mai  curînd și în autoritățile publice locale de nivelul I și II.
           Pentru mai multe detalii despre cursurile menționate cît și despre alte activități ale Direcție Politica de Cadre, Cancelaria  de stat puteți accesa site-ul http://rapc.gov.md/md/bulinf/ și http://www.cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=331 

                                                                                                                                    Direcția juridică și resurse umane

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Implementarea noilor sisteme informaționale în gestionarea resurselor umane - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta