Harta site-ului
Ajutor
Imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în relaţiile cu publicul
Imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în relaţiile cu publicul

  Procesul de implementare a noilor tehnologii informaţionale a pus biblioteca în situaţia de a căuta noi modalităţi de păstrare a rolului său în colectivitate. Automatizarea multor procese în bibliotecă revoluţionează concepţia despre funcţionarea şi funcţiile acesteia. Insă nu doar accesul la Internet şi deţinerea colecţiilor la zi poate reîntregi imaginea unei biblioteci.
  În primul rând este determinantă impresia ce o lasă asupra utilizatorului personalul, care trebuie să întrunească nu numai calităţi ce ţin de competenţa profesională, dar şi atitudine binevoitoare, comportament adecvat unei comunicări eficiente. Trebuie să conştientizăm faptul că opţiunea pentru o bibliotecă e determinată, nu în ultimul rând, de amabilitatea şi profesionalismul specialiştilor, de receptivitatea faţă de necesităţile utilizatorilor. In multe cazuri condiţiile inadecvate din, bibliotecă pot fi compensate de angajaţi politicoşi şi binevoitori, şi invers: o instituţie dotată cu utilaj modern ar putea pierde din imagine din cauza personalului brutal şi nerăbdător.
Salariaţii bibliotecii trebuie să fie accesibili, sincer interesaţi de doleanţele cititorilor, ceea ce ar permite ca aceştia la rândul lor să se simtă bineveniţi. Un compartiment grijuliu şi plin de atenţie faţă de solicitanţi ar putea eclipsa unele lacune din colecţii. Cu mult tact pot fi propuse alte titluri în cazul în care publicaţia solicitată lipseşte. Nu trebuie să ne jenăm să oferim asistenţă cititorului în situaţii când ei se simt derutaţi. Deseori ar putea să fie frustraţi de avalanşa de informaţie, neputînd să determine care este cea mai potrivită sursă pentru cererea lor. Este de datoria angajaţilor bibliotecii să le ofere consultaţii în acest domeniu. O altă problemă care apare în relaţiile cu publicul este neprofesionalismul. Persoanele care intră în contact cu cititorii trebuie pregătite corespunzător şi trebuie să aibă abilitatea de a rezolva problemele apărute, de a luă decizii ce ţin de preocupările sale, de a face recomandări în privinţa resurselor şi serviciilor. Personalul trebuie familiarizat cu noile echipamente şi regulamente pentru a putea răspunde tuturor solicitărilor. De asemenea este foarte important să dăm indicaţii corecte şi complete când ne referim la alte instrumente de căutare. Utilizatorii se descurajează când sunt purtaţi prin birouri şi li se pun numeroase întrebări. De aceea în relaţiile cu publicul extrem de necesare sunt abilităţile de comunicare. Capacitatea de a oferi informaţii exacte şi veridice, facilitează enorm orientarea în colecţiile bibliotecii. Crearea imaginii unei instituţii depinde în mare măsură de etica profesională şi cultura comunicării. Aceasta presupune, în primul rând, capacitatea de a înţelege şi aprecia psihologia oamenilor, de a reacţiona adecvat la starea fiecăruia, de a găsi modalitatea de conversare specifică fiecărui individ în parte. Pentru a comunica la nivel profesionist şi pentru a-şi îndeplini obligaţiunile sale în relaţiile cu publicul un bibliotecar trebuie să dea dovadă nu numai de tact şi amabilitate, dar şi de multă răbdare, indulgenţă şi sensibilitate.
   Nu trebuie să uităm că totul începe de la etica profesională, de la un personal entuziast.  Anume de angajaţi depinde atmosfera de lucru şi eficienţa activităţii. Toţi suntem apreciaţi şi evaluaţi pentru calităţile noastre umane. De bunăvoinţa noastră depinde imaginea pe care şi-o creează oamenii despre noi şi instituţia în care activăm, iar cultura acestei instituţii e definită de atitudinea noastră faţă de muncă şi statutul profesional.
Şef Biblioteca raională,
Rîbin Veronica

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în relaţiile cu publicul - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta