Harta site-ului
Ajutor
HOTĂRÎREA nr. 3 din 04.12.2012 a Comisiei raionale Dubăsari pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorit
HOTĂRÎREA nr. 3 din 04.12.2012 a Comisiei raionale Dubăsari pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorit

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum şi în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor rationale, municipal şi a UTA Găgăuzia pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, considerate ilegale, aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.146-A din 28 aprilie 2010,

Comisia adoptă prezenta Hotărîre:

1.     Se ia act de informaţia prezentată de către Oficiul teritorial Chişinău privind exercitarea controlului de legalitate a actelor adoptate (emise) de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi II ale Raionului Dubăsari.

2.    Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II ale raionului Dubăsari să întreprindă măsurile de rigoare în vederea neadmiterii pentru viitor a ilegalităţilor la adoptarea actelor administrative şi anume:

Consiliile locale:

-    Vor evita atribuirea loturilor de teren contrar prevederilor HG nr.136 din 10.02.2009, scutirea de taxele locale contrar prevederilor Codului Fiscal.

-         Vor respecta întocmai procedura de vînzare-cumpărare, transmitere în arendă a bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.

-         Gestionarea finanţelor publice locale se va efectua în strict conformitate cu Legea privind finanţele publice locale.

-         Vor evita depăşirea competenţelor de bază ale consiliilor locale.

Primarii

-         Vor emite dispoziţii în limita competenţelor de care dispun, conform cadrului legal în vigoare.

-         Vor emite dispoziţii cu privire la convocarea şedinţelor consiliului local în termenii stabiliţi de art.16 alin.(2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

3.   Se atenţionează secretarii consililor locale, despre necesitatea respectării reglementărilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat în cadrul administraţiei publice locale, în special prezentarea în termeni legali a deciziilor, proceselor verbale ale consiliilor locale cît şi a dispoziţiilor primarilor.

4   Se pune în sarcina Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat de comun acord cu serviciile publice desconcentrate ale raionului Dubăsari organizarea seminarelor de instruire a secretarilor consililor locale, în perioada semestrului I al anului 2013.

5.      Prezenta hotărîre va fi publicată în Buletinul informative al Guvernului, ziarul rational "Noutăţi Nistrene” şi se va plasa pe pagina web a Cancelariei de Stat, şi pagina web a consiliului raionului Dubăsari.

6.      Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în seama dlui Profire Petru, şef adjunct al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat al Republicii Moldova şi dnei Corneci Valeria, specialist principal, Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.

 

Preşedinte al Comisiei                                                                                      Palihovici Sergiu

 

Secretar al Comisiei                                                                                          Petru Profire

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

HOTĂRÎREA nr. 3 din 04.12.2012 a Comisiei raionale Dubăsari pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorit - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta