Harta site-ului
Ajutor
Hotărîrea Comisiei pentru studierea circumstanţelor adoptării actelor APL, considerate ilegale
Hotărîrea Comisiei pentru studierea circumstanţelor adoptării actelor APL, considerate ilegale

Dna. Valeria Corneci, secretarul Comisiei, consultant superior în Oficiul teritorial Chişinău
    A expus Raportul privind efectuarea controlului de legalitate al actelor administrative ale autorităţilor publice locale din raionul Dubăsari pentru perioada ianuarie – decembrie 2011.
    În acest sens a menţionat că, în cadrul perioadei de referinţă Oficiului teritorial Chişinău i-au fost prezentate pentru controlul de legalitate, în total 2264 acte administrative ale autorităţilor publice de nivelul I şi II.
-Decizii – 821
-Dispoziţii – 1341
-Procese verbale - 102
În rezultatul verificării actelor administrative prezentate, au fost notificate 13 decizii, dintre care au fost abrogate pînă în prezent 10. 
În instanţa de judecată pe perioada menţionată au fost înaintate 2 cereri de chemare privind anularea actelor ca ilegale fapt ce denotă o înbunătăţire a siutaţiei la compartimentul dat. A menţionat că se observă o situaţie în care autorităţile publice locale de ambele nivele dintr-un motiv sau altul prelungesc emiterea actelor ilegale. 
Cele mai frecvente domenii în care au fost emise acte ce contravin legislaţiei sunt 
-Relaţii funciare
-Gestionarea patrimoniului public 
-Buget şi finanţe 
-Organizarea licitaţiilor 
-Convocarea şi petrecerea şedinţelor consiliilor  locale   
Reieşind din notificările înaintate cu referire la domeniile menţionate au fost comise următoarele ilegalităţi : 
Relaţii funciare 
-Formarea bunului imobil contrar prevederilor legale (Pîrîta) 
-Atribuirea terenului pentru construcţia casei de locuit persoanelor necăsătorite (Molovata) 
-Atribuirea terenurilor pentru construcţia caselor de locuit, repetat (Coşniţa) 

   Gestionarea patrimoniului public.
-transmiterea în gestiune a bunurilor de la bilanţul primăriei la bilanţul Î.M. (Ustia)
-darea în arendă a terenuli agricol, fara organizarea licitaţiei (Oxentea)
-darea în arendă spaţiilor din instituţiile de învăţamint, în alt scop decit cel educaţional instructiv. (Oxentea)
Schimbul destinaţiei terenurilor /construcţiilor 
-Schimbarea destinaţiei terenului prin decizia consiliului local (Oxentea) 

 Atenţionări
  Buget şi finanţe
-Acordarea ajutoarelor unice fără documente justificative 
-Scutirea de impozite contrar prevederilor Codului Fiscal  

Convocarea şedinţelor 
-Petrecerea şedinţelor fără convocare 
A reamintit că o problemă nu mai puţin importantă este şi structura unor acte administrative emise de autorităţile publice locale. Referitor la greşeli de ordin tehnic şi gramatical, deseori la controlul de legalitate sunt prezentate acte în care nu corespunde data sau în textul actului persistă greşeli de ordin gramatical ce fac imposibil de înţeles conţinutul actului. Tot mai des sunt întîlnite acte emise fără indicarea cadrului legal în partea constatatoare, se face trimitere numai la legea privind administraţia publică locală, iar în unele cazuri lipseşte şi această trimitere. 
O altă problemă este şi prezentarea actelor la controlul obligatoriu de legalitate cu încălcarea gravă a termenilor stipulaţi în art. 64 alin. 2 al legii privind administraţia publică locală. 
A făcut un apel către serviciile publice desconcentrate ale raionului Dubăsari venind cu propunerea ca pe parcursul trimestrului I a anului 2012 de comun acord cu Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat să se organizeze un seminar în cadrul căruia vor fi abordate cele mai stringente probleme discutate în cadrul şedinţei de astăzi.
Astfel, în cadrul seminarului urmează să fie abordate următoarele teme:
-Extras din registrul bunurilor imobile /termen de valabilitate , modul de eliberare, termen de eliberare, acoperirea teritorială, formarea bunurilor imobile, înregistrarea bunurilor imobile noi formate şi alate teme de discuţie ce au nemijlocită tangenţă cu Oficiul Teritorial Cadastral.
-Aprobarea taxelor locale, scutirea de impozitul pe proprietate, în cadrul discuţiilor la compartimentul dat mizăm pe susţinerea inspectoratului fiscal teritorial.
-Inspecţia muncii îşi va aduce aportul în cadrul seminarului referitor la angajarea în funcţie a funcţionarilor publici.
A menţionat ulterior în dependenţă de rezultatele obţinute organizarea unor astfel de seminare vor fi o practică utilă iar organizarea lor va avea un grafic bine stabilit.
Suplimentar, a relatat că în rezultatul controalelor tematice privind respectarea reglementărilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat de către secretarii consiliilor locale, precum şi în rezultatul exercitării controlului de legalitate al actelor administraţiei publice locale în raionul Dubăsari s-au depistat mai multe încălcări referitoare la lipsa în primării a registrelor de evidenţă a actelor administrative, în special a deciziilor consiliilor locale, referitoare la prezentarea actelor administrative în afara termenului stabilit de lege Oficiului teritorial Chişinău pentru efectuarea controlului de legalitate, precum şi efectuarea de modificări în textul actelor administrative unilateral, astfel încît actele din primării diferă în conţinut de actele prezentate Oficiului teritorial Chişinău.
Oficiului teritorial Chişinău va efectua şi în continuare controale tematice, în scopul verificării modului de respectare de către secretarii consiliilor locale a reglementărilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat în administraţia publică locală.

Dnul. Sergiu Palihovici, şeful Oficiului teritorial Chişinău, a menţionat că sarcina de bază a fost asigurarea unei conlucrări a Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu administraţia publică locală. Aşa cum a menţionat şi dna. Corneci Valeria, acest obiectiv a fost realizat.

Pentru a vizualiza Hotărîrea nr.2 din 16.12.2011 faceţi clic acici

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Hotărîrea Comisiei pentru studierea circumstanţelor adoptării actelor APL, considerate ilegale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta