Harta site-ului
Ajutor
Granturi pentru producătorii de fructe proaspete din Republica Moldova
Granturi pentru producătorii de fructe proaspete din Republica Moldova

Fiind parte a iniţiativei regionale "Ajutor pentru Comerţ” pentru Asia Centrală, Caucazul de Sud şi Comunitatea Statelor Independente de Vest, proiectul "Promovarea Comerţului şi Sporirea Capacităţilor de Producţie ale Producătorilor de Fructe Proaspete din Republica Moldova” susţine creşterea economică favorabilă incluziunii prin intermediul promovării comerţului şi creșterii competitivităţii ţărilor pe pieţele internaţionale.

În Moldova, proiectul dat oferă asistenţă producătorilor şi exportatorilor de fructe proaspete în vederea îmbunătăţirii competitivităţii la nivel internaţional şi facilitării accesului pe pieţele externe, atât în CSI, cât şi pe pieţele UE.


O atenţie deosebită este acordată promovării şi implementării tehnologiilor care dispun de cel mai ridicat potenţial  pentru a răspunde necesităților acestui sector, în ceea ce privește:

(1) îmbunătăţirea calităţii produselor,
(2) asigurarea siguranţei produselor,
(3) reducerea costurilor unitare
(4) mărirea termenului de valabilitate a produsului.


În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul "Promovarea Comerţului şi Sporirea Capacităţilor de Producţie ale Producătorilor de Fructe Proaspete din Republica Moldova” lansează apelul pentru expresii de interes pentru programul de finanțare nerambursabilă, care va fi implementat din luna august 2013 până la sfârşitul lunii decembrie 2013.

Schema de finanţare nerambursabilă se bazează pe principiul cofinanțării în temeiul căruia Proiectul "Promovarea Comerţului şi Sporirea Capacităţilor de Producţie ale Producătorilor de Fructe Proaspete din Republica Moldova” va oferi fonduri care nu depăşesc suma de 15.000 dolari SUA pentru fiecare proiect de grant aprobat şi care ar trebui să fie cel puţin dublată de contribuția beneficiarului de grant (TVA exclus).

În general, în conformitate cu SPG, cel puţin 10 companii ar fi eligibile pentru finanţare; 4 proiecte de subvenţionare din 4 domenii prioritare, iar alte 6 companii cu cel mai mare punctaj obținut urmează să fie selectate indiferent de domeniul prioritar de aplicare. În unele cazuri, companiile vor solicita sume mai mici de 15 000  USD şi/sau vor exista economii din alte activităţi ale Proiectului Ajutor pentru Comerţ, acestea putând fi alocate pentru  un număr mai mare de companii (11-12).

Normele şi procedurile care vor ghida procesul de depunere, selectare şi implementare a  proiectelor pot fi găsite în Ghidul privind Depunerea de Proiecte.
Pachetul de aplicare trebuie să conţină următoarele documente:

  • Formularul de aplicare completat în limba rusă sau română. Formulare completate de mână nu vor fi acceptate;
  • Copia certificatului de înregistrare, care să demonstreze că solicitantul este o entitate juridică înregistrată în mod corespunzător;
  • Copia actului care să demonstreze că solicitantul este membru al unei asociaţii industriale şi/sau al unei cooperative de antreprenori;
  • Cel puţin 3 oferte de la potenţiali furnizori de tehnologii pentru produsele care urmează să fie finanţate din fondurile PNUD, fără TVA.

Formularul de aplicare şi Ghidul privind Depunerea de Proiecte sunt postate pe site-ul PNUD în Republica Moldova (www.undp.md).

De asemenea, aceste documente pot fi primite prin trimiterea unei cereri pe următoarea adresă de e-mail: dumitru.vasilescu@undp.org.


Termenul limită pentru prezentarea propunerilor: 5 august 2013, sfîrșitul zilei de lucru.

Documentele pot fi trimise la următoarea adresă de e-mail: dumitru.vasilescu@undp.org marked AfT GSP-2013.  Documentele în plic sigilat (marcate „AfT GSP-2013”) trebuie să fie trimise prin poștă sau livrate personal la următoarea adresă:

PNUD în Moldova, str. 31 August 1989, 131, MD 2012, Chişinău, Republica  Moldova

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Granturi pentru producătorii de fructe proaspete din Republica Moldova - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta