Harta site-ului
Ajutor
Gala Laureaților 2014
Gala Laureaților 2014

La data de 23 decembrie, anul curent, în incinta Centrului de odihnă pentru copii şi tineret ,,Prietenia” s-a desfășurat ,,Gala Laureaților 2014”. Oaspeții de onoare la această manifestare, plină de  lumină și emoții au fost: dl Gr. Policinschi, președintele raionului Dubăsari, Maria Jimbei, vicepreședintele raionului, Valeriu Berzan, secretarul Consiliului raional, consilierii raionali, autorităţile administraţiei  publice locale de nivelul I, șefi de direcții și secții, șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate, conducători de instituții, conducători de colective artistice, medici, asistenți sociali, pedagogi, tinere talente, sportivi și colegi ai Euroregiunii ,,Nistru” în frunte cu Stratievschi Anatol, președintele raionului Crîjopol, regiunea Vinița.

  Gala Laureților 2014  a fost deschisă de către președintelui raionului, dl Grigore Policinschi  care i-a salutat pe toți participanții la acest eveniment de totalizare, remarcînd importanța spirituală și practică a întîlnirilor de acest gen. De asemenea, dl Policinschi le-a urat tuturor celor prezenţi, mult belșug în casă, pace sufletească, mai multe reușite, sănătate și prosperitate.

   În cadrul evenimentului au fost menţionaţi cu diplome și prime bănești acele persoane care au promovat valori culturale, cei care au contribuit la dezvolatarea social-economică, cei care prin muncă, au adus un patrimoniu cultural,  social-economic foarte valoros raionului nostru atît în țară, cît și peste hotarele acestuia.

Cele mai active APL din raion în contextul realizării proiectelor investiționale și participării active în cadrul acțiunilor raionale și locale au fost Ion Mițcul, primar de Cocieri; Sandu Valeriu, primar de Molovata Nouă; Aurelia Urîtu, primar de Ustia care s-au ales cu cadouri de preț.

Cele mai solubre localități în cadrul campaniei de salubrizare 2014 sunt Molovata Nouă și Ustia care s-au clasat pe locul I, locul II revenindu-i satelor Molovata și Oxentea iar locul III s. Pîrîta.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost menționate cele mai active instituții, participante la toate acțiunile de salubrizare a localităților și promovare a măsurilor de educație ecologică și de protecție a mediului ambiant. I loc –gim. Oxentea care au primit prime bănești de 4500 lei; locul II- LT,, Vlad Iovița” și gimnaziul Corjova -3500 lei; locul III- LT ,,Doroțcaia”, LT ,,Holercani”, gim. Ustia -3000 lei.

 Au fost premiați medicii  care au dat dovadă de un profesionalism deosebit pe parcursul anului 2014, Olga Oprea, medic OMF Molovata Nouă și Alexandru Chirsei, medic OMF Cocieri.

Menționați cu premii au fost și lucrătorii din domeniul culturii Ala Britan, director Școala de arte Cocieri; Andreev Raisa, director Casa de cultură Molovata Nouă; Verlan Valentina, șef Biblioteca publică Molovata Nouă.

Pentru implicare activă în manifestațiile raionale au fost premiate formațiile artistice de amatori; Formația artistică ,,Timpul” CC Holercani, conducător Sergiu Pîslari-2,5 mii lei; FA ,,Prietenia” CRC, conducător Mamulat Andrei-2,5 mii lei; Colectivul folkloric ,,Nistrenii”, conducător artistic Ion Ocoman-7,5 mii lei.

Premianţii concursurilor, competiţiilor, raionale, republicane şi internaţionale în domeniul sport: Campionatul raional de fotbal, locul I-, Porubin Sergiu, conducătorul echipei Holercani; locul II- Eduard Basiul, capitan/antrenor Cocieri; Sergiu Isac, conducătorul echipei Oxentea. S-au adus mulțumiri și s-au acordat diplome de onoare și cadouri de preț d-lui Cojusea Mihail, președintele Asociației raionale de fotbal; d-lui Vasile Nagalisov, director Şcoala sportivă raională, d-lui Adrian Gherlac, antrenor Şcoala sportivă raională.

Diplome de onoare a CR și primii bănești a cîte 3 mii lei li s-au oferit și agenților economici, care au demonstrat că dezvoltarea bussinesului mic și mijlociu este posibil în RM. SRL ,,Struguraș”, director Ureti Anatolie; CAAP ,,Oxentea Service”, conducător Terente Serafim; SRL ,,Aliment-Ulei”, conducător Papuc Valeriu; IM ,,COCT-Prietenia”, administrator Torpan Nina; ÎI ,,Catea Șcurenco”, conducător Șcurenco Galina.

     Anul acesta Consiliul raional a colaborat intens și cu societatea civilă, reprezentanții acesteia -ONG-urile, care au demonstrat implicarea activă pe tot parcursul anului la organizarea activităților de promovare a spiritului patriotic, îmbunătațirea comunicării între generații și realizarea proiectelor investiționale în întreg raionul Dubăsari. Aceștea s-au ales cu diplome de onoare a CR și prime bănești: Asociația raională a veteranilor de muncă și război, președintele asociației, Elena Moțpan; Asociația obștească  ,,Indigo”,  președinte Sergiu Grigoriev.

     Unul dintre cei mai activi tineri din r-ul Dubăsari, care se implică activ și absolut voluntar în activitățile organizate de Direcția cultură și  turism, SPPT  este Palai Radu, dj, conducătorul echipei Coșnița ,,Info” LT ,,Ion Creangă” s. Coșnița, care a fost decernat cu o diplomă de onoare și cu un cadou de preț.

     Pentru merite deosebite, activitate notorie, contribuţie esenţială la dezvoltarea social-economică a raionului, promovarea imaginii raionului Dubăsari atît în ţară cît şi peste hotarele Republicii Moldova au fost desemnaţi prin Decizia Consiliului raional Nr. 02-03 din 23.04.14 cu privire la acordarea titlului „Cetăţeni de onoare ai raionului Dubăsari”, următoarelor persoane: Gațcan Ștefan, director general al IMSP Institutul Mamei și Copilului; Maria Nicolaev, medic, șef Serviciu asistență medicală de urgență Dubăsari, s. Coșnița; Nadejda Ghidirimschi, profesor, directorul gimnaziului Roghi; Ion Porubin, economist-contabil, pensioner, s. Holercani; Ștefan Driga, administrator SRL ,,AgroTiras”, s. Molovata Nouă; Constantin Sucitu, profesor, director gimnaziul Corjova; Vasile Popescu, șef Direcția agricultură și cadastru.

   De asemenea, printre categoriile de nominanţi au fost prezentate numere artistice  de către Ansamblul folcloric ,,Nistrenii”, Formația rtistic ,,Timpul”, Formația de muzică ușoară ,,Prietenia” ce au înviorat atmosfera şi au făcut ca chipurile celor prezenţi să strălucească. 

                                                                      Braescu Mariana, secretar dactilograf

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Gala Laureaților 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta