Harta site-ului
Ajutor
Funcţionarii publici din cadrul Consiliului raional vor fi supuşi evaluării începînd cu 15 decembrie curent
Funcţionarii publici din cadrul Consiliului raional vor fi supuşi evaluării începînd cu 15 decembrie curent

În conformitate cu Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public aprobat prin Hotărîrea nr. 201 din 11.03.2009 "Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, anual, în perioada 15 decembrie-15 februarie, începînd cu anul 2008 are loc evaluarea performanţelor funcţionarilor publici.
Evaluarea anuală a performanţelor profesionale reprezintă procedura de personal prin care se determină nivelul de îndeplinire a obiectivelor individuale de activitate şi nivelul de manifestare a abilităţilor profesionale şi caracteristicilor.
            Scopul evaluării constă în îmbunătăţirea performanţei organizaţionale prin aprecierea performanţelor individuale întru asigurarea unui sistem de management al performanţei şi îmbunătăţire continuă a performanţei prin coordonarea şi monitorizarea performanţelor atît la nivel individual, de subdiviziune cît şi autoritate publică. 
            În acest sens a fost emisă dispoziţia preşedintelui raionului, nr. din14.12. 2011 „Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public” în care au fost stabiliţi funcţionarii publici din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, secţiilor şi direcţiilor din subordinea Consiliului raional care urmează a fi supuşi evaluării, evaluatorii şi contrasemnatarii fişelor de evaluare. Astfel se va decide cît de bine au lucrat  funcţionarii publici în anul 2011 şi vor fi stabilite obiective pentru a îmbunătăţi performanţele acestora pentru anul viitor.


                    Consultant în problemele resurse umane
I. DanilovLasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Funcţionarii publici din cadrul Consiliului raional vor fi supuşi evaluării începînd cu 15 decembrie curent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta